Významný rozhodčí nález ve věci přepravy energií a plateb za ně

zpět na média

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři zastupovala přepravce ropy, společnost Mero ČR, a.s. ve sporu se společností PARAMO, a.s., která si u něj objednala přepravu. Objednatel využil pouze část zamluvené přepravní kapacity; přepravce proto požadoval, aby objednatel za tuto kapacitu v plném rozsahu zaplatil, a to na základě tzv. klauzule take-or-pay ("odeber, nebo zaplať"). Tyto klauzule jsou velmi rozšířené a běžně používané v dlouhodobých obchodních kontraktech.

Jednalo se o spor v rozhodčím řízení, který vyvrcholil rozhodnutím vydaným v roce 2015, o němž pro jeho význam informovala i media. V rámci sporu byla řešena řada do značné míry precedenčních obecných právních otázek, a to od vlastní povahy klauzulí take-or-pay (zejména srovnání se smluvními pokutami) v českém právním prostředí, přes význam obvyklých mezinárodních podmínek přepravy ropy v dlouhodobých kontraktech.

Nakonec převážil názor, že v daném případě byla klauzule take-or-pay uplatněna správně a oprávněně, a klientovi byla přiznána požadovaná částka v plném rozsahu.

Všechna práva vyhrazena © Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři