Náš tým

Vždy najdeme řešení.

Hlavním cílem je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc přesně odpovídající specifickým požadavkům klientů. Náš tým se vždy opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což umožňuje nabízet pohotová, vhodná a efektivní řešení.

JUDr. Ing. Pavel Beránek - advokát

pavel.beranek@p-w.cz

JUDr. Ing. Pavel Beránek - advokát

pavel.beranek@p-w.cz

specializace týmu

Duševní vlastnictví, Pracovní právo, Compliance, Developerské projekty, Tabáková regulace

členové

JUDr. Markéta Jelenová - advokátka 

JUDr. Petr Málek - advokát

petr.malek@p-w.cz

JUDr. Petr Málek - advokát

petr.malek@p-w.cz

specializace týmu

Soudní spory, exekuce a arbitráže, Mezinárodní rozhodčí řízení a ochrana investic, Mezinárodní obchodní právo a investigace, Vymáhání pohledávek, Stavebnictví

členové

JUDr. Lukáš Kalina - advokát, Mgr. Hoang Long Nguyen - advokát, Mgr. Jiří Trávniček - advokát, Mgr. Ondřej Vévoda - advokát, Mgr. Oldřich Fuksa - advokátní koncipient, Mgr. Ondřej Mlčák - advokátní koncipient, Mgr. Petr Sztacho - advokátní koncipient, Mgr. David Velechovský - advokátní koncipient

JUDr. Jozef Mikloško, LL.M. - advokát

jozef.miklosko@p-w.cz

JUDr. Jozef Mikloško, LL.M. - advokát

jozef.miklosko@p-w.cz

specializace týmu

Právo hospodářské soutěže, Rodinné firmy, Insolvence a restrukturalizace, Ochrana osobnosti, Nabídky převzetí a vytěsnění menšinových akcionářů (squeeze-out)

členové

Mgr. MgA. Jaromír Pařil, LL.M. - advokát, Mgr. Anežka Kubiasová - advokátní koncipientka, JUDr. Peter Mikita - advokátní koncipient, JUDr. Hynek Růžička - advokátní koncipient

Mgr. Ing. David Skopal - advokát

david.skopal@p-w.cz

Mgr. Ing. David Skopal - advokát

david.skopal@p-w.cz

specializace týmu

M&A a kapitálové trhy, Korporátní právo, Bankovní regulace a finanční právo, Informační technologie, Ochrana dat a kybernetika

členové

Mgr. Lucie Hrabovská - advokátka, Mgr. Lenka Knopová - advokátka, Mgr. Monika Mocová - advokátka, Mgr. Tomáš Martiník - advokát, Mgr. Martin Netík - advokát, Mgr. Josef Procházka - advokát, Mgr. Pavlína Rejmanová - advokátka, Mgr. Milan Šajer - advokát, Mgr. et Mgr. Zuzana Ščerbová - advokátka, Mgr. Barbora Baránková - advokátní koncipientka, Mgr. Klára Štenclová - advokátní koncipientka

Mgr. Lenka Zdvíhalová - advokátka

lenka.zdvihalova@p-w.cz

Mgr. Lenka Zdvíhalová - advokátka

lenka.zdvihalova@p-w.cz

specializace týmu

Veřejné zakázky, Obchodní soudní spory, Závazkové právo, Právní due diligence, Správní právo, Mediální právo a reklama, Spolkové a nadační právo

členové

Mgr. Alexej Štěrba - advokát, Mgr. Eliška Čvančarová - advokátka, Mgr. Barbora Šedová - advokátní koncipientka

Všechna práva vyhrazena © Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři