Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři se sídlem v Praze svým klientům nabízí již od roku 1996 právní služby na profesionální úrovni s ohledem na specifika právního řádu České republiky a práva EU. Od počátku činnosti kanceláře je zavedeným standardem poskytování komplexních právních ...

zobrazit celý článek
     

Síla zkušeného týmu

Postup kanceláře v právních záležitostech se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů...

celý článek
Mgr. Radek POKORNÝ Mgr. Radek
POKORNÝ
zákládající partner


čtěte životopis
JUDr. Richard Wagner JUDr. Richard
WAGNER
zákládající partner


čtěte životopis

Z medií

Archiv zpráv

pdf
Informace pro klienty

Informace pro klienty (spotřebitele)

Česká advokátní komora byla (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu mimosoudním řešením spotřebitelských sporů mezi advokáty a spotřebiteli vzniklými v souvislosti s poskytováním právních služeb. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce České advokátní komory www.cak.cz.