Rozhodčí nález vydaný v miliardovém sporu o lokomotivy potvrzen i obecnými soudy

zpět na média

Vrchní soud v Praze svým nedávným rozhodnutím, vyhlášeným na jednání dne 31. 8. 2021 pravomocně potvrdil rozhodčí nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vydaný v mediálně široce diskutovaném sporu mezi společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a společností České dráhy, a.s. souvisejícím se smlouvou z roku 2004 na dodávku 20 třísystémových lokomotiv.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři zastupovala společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. jak ve zmíněném řízení před civilními soudy, ve kterém se druhá strana neúspěšně domáhala zrušení rozhodčího nálezu, tak předtím i v samotném rozhodčím řízení, kde strany vznesly vzájemné požadavky na plnění v hodnotě převyšující 2 mld. Kč. Rozhodci přitom dali v roce 2015 za pravdu společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a přisoudili jí jednak nároky týkající se částek převyšujících 1 miliardu Kč s příslušenstvím, jednak zamítli veškeré finanční i jiné nároky druhé strany. Své rozhodnutí odůvodnili zejména tím, že se společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. s ohledem na příslušná smluvní ustanovení nikdy neocitla v prodlení s plněním svých závazků, a že smluvní pokuty uplatněné druhou stranou byly sjednány neplatně.

V nedávném řízení před civilními soudy se řešilo velké množství převážně procesních otázek s ohledem na různorodé námitky, které proti rozhodčímu nálezu předkládala druhá strana. Lze uvést, že rozhodčí nález a související rozhodčí řízení tak byly přezkoumány v maximálním možném rozsahu. Soudy se vypořádávaly s rozsáhlou materií počínaje obsahem standardní rozhodčí doložky a tím, jaké typy nároků taková doložka pokrývá, přes celkový postup a dílčí procesní rozhodnutí rozhodců a rozhodčího soudu v řízení, až po požadavky kladené na přijímání většinového rozhodnutí v rozhodčím řízení a na odůvodnění rozhodčích nálezů.

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, kterým bylo potvrzeno předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze, bylo po přezkoumání všech námitek (a konstatování, že rovnost stran rozhodčího řízení byla zachována) vydáno v souladu s předkládanou argumentací společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a předmětný nález Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR byl tak ponechán v plném rozsahu v platnosti.

Všechna práva vyhrazena © Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři