Partneři

Mgr. Radek POKORNÝ - advokát

radek.pokorny@p-w.cz

Právní koncipient v AK Rychetský & Hlaváček (1993 - 1995)
Legislativní tajemník poslaneckého klubu ve FS ČSFR (1991 - 1992)
Právník a ředitel pražské pobočky realitní kanceláře Investiční a Poštovní banky, a. s., IB Real, a. s. (1992 - 1993)
Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promován v r. 1992)
Specializace: obchodní, autorské a reklamní právo, nekalá soutěž, ochrana hospodářské soutěže, regulace kapitálového trhu a finanční právo, problematika veřejné podpory a koupě, prodej a převzetí obchodních společností
Člen Dozorčí rady Komerční banky, a. s. (1998 - 2001)
Prezident Rady pro reklamu ČR
Místopředseda Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Prezident České asociace pro soutěžní právo
Člen Dozorčí rady vydavatelství ECONOMIA, a.s. (do roku 2011)
Místopředseda Komory administrátorů veřejných zakázek
Místopředseda Legislativní rady Českého olympijského výboru
Člen Etické komise FIA

JUDr. Richard WAGNER - advokát

richard.wagner@p-w.cz

Rada Stálé mise ČR (ČSFR) při OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě (zejména Světová organizace duševního vlastnictví - WIPO, Obchodní výbor EHK), zástupce Stálého představitele ČR při WTO/GATT (1991 - 1995)
Vědecký pracovník ve Výzkumném ústavu vnějších ekonomických vztahů (dnes CzechTrade) (1987 - 1990)
Právník, odbor pojištění Závodu pro zahraniční pojištění a zajištění České státní pojišťovny v Praze (1983 - 1987)
Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promován v r. 1983)
Absolvent Salzburg Seminar („Finanční trhy“ - 1989)
Specializace: obchodní a občanské právo, právo mezinárodního obchodu, právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž, hospodářská soutěž, veřejná podpora, léčiva a arbitráž
Člen Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví

Mgr. Andrea CEJNAROVÁ - advokátka

andrea.cejnarova@p-w.cz

Advokátní koncipientka v AK Procházka Randl Kubr & Partner (1994 - 1995)
Studium na Právnické fakultě UK v Praze (promována v r. 1994)
Stáž u právní firmy Schellenberg & Haissly, Švýcarsko - specializace na bankovnictví a cenné papíry (1995)
Specializace: obchodní, směnečné právo, cenné papíry, bankovní a finanční právo vč. regulace kapitálového trhu

Všechna práva vyhrazena © Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři