Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Veřejné zakázky, hospodářská soutěž a veřejná podpora

 Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři zajišťuje komplexní právní služby týkající se veřejných zakázek, hospodářské soutěže a veřejné podpory, a to jak podle českého, tak i komunitárního práva.

  • Veřejné zakázky
    • Zadavatelé – právní poradenství při výběru nejvhodnějšího a nejefektivnějšího druhu zadávacího řízení, výklad výjimek z regulace veřejných zakázek, příprava zadávacích podmínek, asistence v průběhu zadávacího řízení, vyřízení námitek uchazečů a zastupování zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
    • Uchazeči – právní poradenství při zpracovávání nabídek, právní poradenství a zastupování uchazečů v řízeních o námitkách či o návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • Spojování soutěžitelů – právní poradenství a zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí
  • Dohody narušující soutěž a zneužívání dominantního postavení – zpracování analýz, právní poradenství a zastupování v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí
  • Veřejná podpora – analýzy slučitelnosti zvažované či poskytnuté veřejné podpory s legislativou EU, právní podpora zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí