Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Právo duševního vlastnictví, nekalá soutěž a reklamní právo

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři disponuje rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi v oblasti práva duševního vlastnictví, nekalé soutěže a reklamy. Právníci kanceláře se navíc podílejí na celé řadě dalších aktivit vztahujících se k této oblasti, jako jsou členství v odborných asociacích, vypracování odborných posudků pro státní instituce i soukromoprávní subjekty, zajištění lektorské činnosti apod.

  • Autorské právo
  • Ochranné známky (přihlašování, správa portfolia, námitková a zrušovací řízení)
  • Průmyslová práva, obchodní aspekty práv duševního vlastnictví (TRIPS)
  • Licence, franchising
  • Nekalá soutěž
  • Reklamní právo
  • Internet a domény
  • Ochrana osobních údajů
  • Zastupování v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví ve věcech průmyslových práv
  • Spory z nekalé soutěže a práv duševního vlastnictví (soudní i rozhodčí řízení)