Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

O nás

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři se sídlem v Praze svým klientům nabízí již od roku 1996 právní služby na profesionální úrovni s ohledem na specifika právního řádu České republiky a práva EU. Od počátku činnosti kanceláře je zavedeným standardem poskytování komplexních právních služeb a poradenství spojených s podnikatelskou činností pro významnou tuzemskou i zahraniční klientelu. Předpokladem takového nasměrování bylo vytvoření vysoce odborného a zkušeného týmu právníků, jejich specializace a koordinace v rámci jednotlivých oblastí práva.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři patří mezi přední renomované advokátní kanceláře v České republice. V současné době v ní působí více než 40 právníků s dlouholetou právní praxí. Elementární schopností všech právníků kanceláře je poskytovat právní služby v anglickém jazyce. V případě potřeby může kancelář komunikovat rovněž v německém, francouzském či španělském jazyce.

Z hlediska odborné specializace poskytuje kancelář služby primárně v oblasti fúzí a akvizic, private equity, korporátního práva a restrukturalizací, obchodních arbitráží a soudních sporů, veřejných zakázek, hospodářské soutěže, veřejné podpory a nekalé soutěže, práva ICT a outsourcingu, duševního vlastnictví včetně softwarového práva, finančního práva, energetiky či reklamy. Samozřejmostí je i poskytování komplexních služeb v oblasti práva EU (např. hospodářské soutěže, veřejné podpory, veřejných zakázek, ochranných známek, regulace obchodu a služeb, ochrany osobních údajů, elektronických komunikací, antidumpingu atd.) včetně zastupování v řízeních vedených před Evropskou komisí a Evropským soudním dvorem.

Postup kanceláře v právních záležitostech se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což umožňuje nabízet pohotová, vhodná a efektivní řešení. Hlavním cílem je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc přesně odpovídající specifickým požadavkům klientů.

Mezi klienty kanceláře patří významné domácí i zahraniční společnosti a konsorcia podnikající v oblasti obchodu, energetiky, průmyslu, strojírenství, informačních a komunikačních technologií, stavebnictví, potravinářství, chemie, farmacie, bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví, obchodování s cennými papíry, reklamy a public relations.

Kancelář zajišťuje právní pomoc rovněž v případech, kdy je potřeba uskutečnit právní služby v zahraničí nebo podle zahraničního práva. Spolupráce se zahraničními partnerskými kancelářemi umožňuje poskytnout rychlou a účinnou odbornou pomoc prakticky ve všech zemích a jurisdikcích podle zájmu a potřeb klientů.
 

Podporujeme / Spolupracujeme

Legal 500 Chambers Europe
 
Jasněnka obedy pro deti