Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Fúze a akvizice / Právo obchodních korporací

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři poskytuje klientům komplexní právní servis při domácích i přeshraničních akvizicích, divesticích, jakož i celé řadě dalších transakcí a přeměn obchodních korporací. Právní služby poskytuje rovněž v celém rozsahu práva obchodních korporací v rámci všech fází existence těchto subjektů.

  •  Fúze, akvizice, rozdělení, transformace a likvidace společností, restrukturalizace, nakládání s částí obchodního závodu
  •  Příprava optimálních korporátních a joint-venture struktur včetně právních optimalizací a corporate governance
  •  Majetkové kapitalizace, private equity a konverzní operace
  •  Příprava, řízení procesu a vyjednávání transakční dokumentace
  •  Asistence při vypořádání transakcí včetně navazujících korporátních změn
  • Konání valných hromad, snižování a zvyšování základního kapitálu, vypracování ovládacích smluv a smluv o rozdělení zisku
  • Zastupování v řízeních před orgány dohlížejícími na hospodářskou soutěž, soudy a dalšími státními orgány