Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Archiv

Konference Úvod do mezinárodní arbitráže

AK Pokorný, Wagner a spol. a James Bridgeman (advokát a rozhodce) uspořádali dne 23. října 2009 ve spolupráci s Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR a Českou advokátní komorou v prostorách hotelu YASMIN celodenní mezinárodní konferenci „Úvod do mezinárodní obchodní arbitráže“ („Introduction to International Commercial Arbitration“).

Cílem konference bylo seznámit auditorium tvořené zejména posluchači z řad advokátů s mezinárodní obchodní arbitráží na platformě Vzorového zákona UNCITRAL, jakož i se specifiky rozhodčích řízení vedených dle relevantních českých právních norem. Konference byla rozdělena do několika tématických částí, ve kterých jednotliví přednášející především seznámili účastníky s jednotlivými fázemi a instituty arbitrážního řízení, přičemž teoretický výklad doplnili vlastními zkušenostmi a poznatky. Vzhledem k tomu, že panel přednášejících byl tvořen jak českými, tak zahraničními odborníky praktikujícími v oblasti arbitráží v roli arbitrů i právních zástupců stran, přičemž nechyběl ani pohled ze strany uživatele arbitráže, ČSOB, dostalo se účastníkům praktických informací o arbitráži z různých perspektiv.

Přednášejícími byli jmenovitě James Bridgeman (advokát a rozhodce z Irska), David Perkins (advokát a rozhodce z Anglie a Walesu) Alexander Mareš (advokát a rozhodce z ČR) a Ján Lučan (ředitel právního oddělení ČSOB z ČR). Konference byla vedena v anglickém jazyce, přičemž průběh konference simultánně tlumočen do češtiny. Vzhledem k pozitivním ohlasům na konferenci a s ohledem na stále velmi živou diskusi (jak v odborných kruzích, tak i ve veřejných médiích) nad fenoménem arbitráže v České republice, bude AK Pokorný, Wagner a spol. v podobných akcích jistě i nadále pokračovat.
 

5.jpg    4.jpg    3.jpg

2.jpg    1.jpg

Další novinky z médií

Konference Úvod do mezinárodní arbitráže 23.10.2009

Co všechno může obsahovat rozhodčí doložka 11.04.2007

Antimonopolní úřad a Evropská komise 10.01.2007

Nový Zákoník práce 23.11.2006

strana:  1 2 3  4