Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Bankovní a finanční právo

V souladu s rostoucí dynamikou sektoru bankovního a finančního práva se Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři zaměřuje na oblast cenných papírů, pojišťovnictví, investičních fondů a společností, správy portfolia cenných papírů atd. V tomto segmentu právních vztahů se účastní vypracování úvěrových a dalších bankovních smluv včetně syndikovaných úvěrů, klubového financování a zajišťovacích instrumentů dle LMA standardů.

  • Právo cenných papírů, derivátů a obchodování s nimi
  • Právo veřejných trhů
  • Bankovní právo
  • Devizové právo
  • Pojišťovnictví
  • Zastupování v řízeních před Centrálním depozitářem, Ministerstvem financí ČR a Českou národní bankou