Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Willem C.Vis International Commercial Arbitration Moot - Sponzoring

Team Prague

Projekt Team Prague je organizován studenty Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s významnou podporou Katedry obchodního práva. Vedoucím koučem je Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc.
Účast pražského týmu organizuje občanské sdružení Team Prague, o.s., které je významně podporováno advokátní kanceláří Pokorný, Wagner a spol.

VIS Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot („VIS“) je prestižní mezinárodní soutěž studentů právnických fakult z celého světa. Hlavní část soutěže se koná každoročně ve Vídni a v Hong Kongu. Soutěže se každoročně účastní více než 200 právnických fakult z celého světa. Spolu s rozhodci a pořadateli zahrnuje účast na VIS více než 2.000 osob.
VIS je simulací mezinárodního rozhodčího řízení. Týmy vypracují dvě podání v anglickém jazyce – žalobu (Statement of Claim) a vyjádření žalovaného (Statement of Defendant). V ústním kole, ve Vídni nebo v Hong Kongu, se utká každý tým s několika zahraničními soupeři.
Předmětem VIS je spor z kupní smlouvy s mezinárodním prvkem, jsou dodržovány veškeré procesní aspekty mezinárodní obchodní arbitráže. Rozhodci jsou profesionály v oboru. VIS podporuje rozvoj znalostí a zkušeností studentů a také pomáhá každoročnímu setkání velké části světových odborníků z oblasti obchodního práva a rozhodčího řízení.
Studenti získají praktické zkušenosti z oblasti řešení sporů, naučí se používat zahraniční informační databáze a poznají rozdílné přístupy týmů z jiných jurisdikcí.

Pre-mooty

Ještě před hlavním ústními jednáními ve Vídni se konají tzv. Pre-mooty. Tyto Pre-mooty jsou organizovány na mnoha místech Evropy a Ameriky. Týmy na tyto Pre-mooty jezdí za účelem získání co nejvíce zkušeností z ústních kol tak, aby co nejlépe bodovaly ve Vídni. I z tohoto důvodu jsou vídeňská kola velice kompetitivní a jakýkoli úspěch značí velkou prestiž.
Projekt Team Prague umožňuje studentům účast na Pre-mootech ve Varšavě, Praze, New Yorku, Mnichově, Budapešti a Olomouci. Díky významné podpoře advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a spol. studenti Teamu Prague se mohou účastnit simulace ústního jednání proti nejlepším studentům světa.
Team Prague uspořádá Pre-moot na Právnické fakultě v Praze 19.-21. února 2010. Na tento Pre-moot je přihlášeno 10 týmů, a to právnické fakulty Olomouc, Prague, Brno, Mnichov, Wroclaw, Passau, Marburg, Paris (SciencesPo), Utrecht a Bern.

Složení Teamu Prague

Studenti každý týden navštěvovali seminář International Commercial Arbitration v anglickém jazyce. Z původně přihlášených 30ti studentů bylo vybráno 12 nejaktivnějších k účasti na pre mootech. Z nich pojede na finále do Vídně pouze 6 nejlepších.
Díky iniciativě advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a spol. mohou talentovaní studenti rozvíjet svůj potenciál.

 

uk_a_indove    uk_vs_college_of_england_and_wales.jpg    uk_vs_dr_ambedkar_college_india.jpg

uk_vs_louisville.jpg    zaverecna_recepce_viden.jpg