Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Važme si úspěchu Čechů - Hospodářské noviny

LEADERS’ VOICE
Zhruba před čtrnácti dny jsem měl oběd s viceprezidentem jedné významné evropské firmy, národností Francouzem. Někde mezi předkrmem a hlavním jídlem jsme se dostali na jeho profesní kariéru. Svěřil se mi, že než nastoupil na svoje současné místo, pracoval ve Francii v jedné významné americké bance.
Ale bylo to dle něj špatné rozhodnutí, protože vývoj jeho kariéry brzdil fakt, dle jeho slov, že neměl »ten správný pas« (rozuměj, americký). Připomínám tuto historku z toho důvodu, že dále ilustruje náladu, která dle mého názoru stojí za vzrůstajícími problémy investorů při akvizicích významných evropských (či amerických) firem, které tyto státy považují za národní šampióny či strategické firmy. Ačkoliv jsem byl za upozornění na jistou míru pokrytectví, kterou jsme zažívali při vstupu části zahraničních investorů do naší země, označen za téměř nacionalistu, jsem přesvědčen, že nevyřešený problém »správných pasů« v řadě tzv.
internacionálních společností prostě existuje a bude dále, se vzrůstající silou, komplikovat rozvoj volného trhu a globalizace světového businessu.
Protože tavení jednotlivých národů do jednoho univerzálního »investora« či »manažera« provází řada naznačených problémů, vzrůstá u nás role lidí, kterým se i přes nelehké podmínky devadesátých let podařilo vybudovat silné, národně a částečně i mezinárodně úspěšné společnosti. Pánové jako Kellner, Komárek, Bakala, Babiš, ale také například Grund a mnozí další, ať se jim to líbí, nebo ne, nesou významný díl zodpovědnosti za budoucí úspěch České republiky. A i když jim stát velmi často spíše házel klacky pod nohy, než jim pomáhal, a také od svých krajanů se dočkali spíše závisti a zloby než obdivu za své úsilí a um, nikdo jiný, kdo má v dnešní době dostatek osobní svobody k soustavné práci na skutečné modernizaci této země, zde prostě není. Je jen otázka, zda tuto svoji odpovědnost, za kterou určitě budou po zásluze potrestáni, cítí a zda jí, ve větší či menší míře dle aktuálních možností každého jednoho, dostojí.
Jak to tak po sobě čtu, cítím, že nastal čas změnit téma. Tak příště třeba něco o justici.

leaders @ economia.cz
O autorovi: Radek Pokorný, Autor je advokátem kanceláře Pokorný, Wagner & spol.