Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Válka civilizací - Hospodářské noviny

LEADERS’ VOICE
Pokud vám popíši film, jak statečný hrdina bojuje s hordou nepřátel - ošklivých a zákeřných -, co odpovíte na otázku, o jaký film se jedná? Většina asi řekne, že jde o akční a že nevědí o který, neboť je jednak nesledují, a jednak jich je příšerné množství.
Jenomže v tomto jednom jediném filmu, který byl před časem natočen v Turecku, se figurky nějak zbláznily a přeházely. Ten hodný je poněkud tmavší muslim, a zlí jsou američtí vojáci. Asi nepřekvapí, že film je v Turecku trhákem, poněkud více však zaujme, že například v Německu byl z řady kin, po protestech »bílých« aktivistických skupin, kapku nedemokraticky stažen. Připadá nám jaksi normální, že bílí hrdinové porážejí arabské zloduchy v nekonečné řežbě akčních filmů, a vůbec jsme se nezabývali tím, jak se na tyto filmy dívají ti druzí.
Ale tento sloupek nemá být o toleranci, ale o boji civilizací. Říkáme, že šíříme myšlenky demokracie a lidských práv a automaticky se tváříme, že těm druhým takto přinášíme dobro. Že to, co se nám osvědčilo jako hodnoty, které umožňují jedinci co nejsvobodnější a tudíž potenciálně i nejšťastnější život, je dobrem i pro ostatní. Položili jsme si však někdy otázku, zda nám o to stojí?
Těchto pár řádků nedává prostor k úvaze nad podstatou existence a fungování většiny arabských, více či méně autokratických režimů, ovládaných armádami a tajnou policií a žijících z prodeje ropy především západním civilizacím. Ačkoliv je na první pohled patrné, že tyto režimy se o své řadové občany pramálo zajímají, ještě to automaticky neznamená, že instalace prvků parlamentní demokracie je schopna těmto národům přinést něco dobrého.
Nemylme se, ale naše úsilí rozšířit demokracii do těchto regionů není filantropií, ale je součástí naší snahy přizpůsobit tyto státy nám dříve, než si ony jednou v budoucnosti podřídí, třeba násilím, nás.
Turecký hrdina porážející v akčním filmu americké zločince není důkazem barbarskosti (v tomto případě tureckého) režiséra, ale důkazem, že se tyto státy pokoušejí od nás něco naučit. Při zprávách o kasovním úspěchu filmu pouze nevím, zda se v tomto případě učili producenti, politici či snad dokonce obojí.

O autorovi: Radek Pokorný, Autor je advokátem ve firmě Pokorný, Wagner & spol. leaders @ economia.cz