Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

V čem jsou čeští právníci horší než cizí - 24.1.11 HN Business Class

 

Leaders Voice

Nedávno jsem četl pozoruhodný rozhovor se státním úředníkem odpovědným za postup státu v arbitrážních řízeních. Kromě řady více či méně zajímavých myšlenek zde zazněl názor, že pro zastupování státu najímá jen ty nejdražší právníky z mezinárodních kanceláří, protože se to vyplatí.
Přiznám se, že jako spolumajitele poměrně velké české právní firmy mne tento postoj celkem zaujal. Ani ne snad kvůli naší kanceláři, zatím jsme se o žádnou takovouto zakázku u veřejných institucí neucházeli, ale pro ten kategorický odsudek. Nechci se teď příliš zabývat formální stránkou věci, o tom tento text není, nicméně drobnou poznámku si neodpustím. Stát je ze zákona veřejný zadavatel,musí při zadávání postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. A pokud jsem měl možnost sledovat přednášky soudců Krajského soudu v Brně, kteří tato výběrová řízení v konečném důsledku soudí, rozhodně nejsou nakloněni výrobě různých umělých překážek v podmínkách těchto tendrů.
Takže je docela pravděpodobné, že tendry nastavené tak, že budou de facto vylučovat české právní firmy, budou regulátory rušeny.
Nicméně teď k meritu věci. Je nesporné, že na mezinárodní arbitráži musí v nějaké míře participovat zahraniční právníci specializovaní na zastupování před arbitrážními soudy. Těch důvodů je řada, počínaje osobní autoritou a konče přece jenom přirozenější angličtinou u rodilého mluvčího. Nicméně takovíto odborníci mohou být naprosto bez problémů součástí nabídky i české právní firmy, mimo jiné proto, že opravdové hvězdy mezinárodní arbitráže většinou působí v malých právních buticích, specializovaných jen na arbitráže. Tudíž podat s nimi společnou nabídku není žádný problém.
Výhod,které tím získá český stát,je spousta,počínaje nižší cenou a konče minimálně stejnou kvalitou, neboť pokud na arbitráži dělá mezinárodní právní firma,stejně téměř vždy základ týmu tvoří čeští právníci dané firmy, kteří spolupracují s cizinci z dané advokátní kanceláře.
Navíc pokud by stát zvolil takovýto přístup a přestal diskriminovat české právní firmy, šel by jen ve šlépějích úspěšných soukromých podnikatelských subjektů, kteří takto postupují roky. Pokud se totiž dotážete, a vyberu jenom namátkou, kolegů v kancelářích, jako je Brzobohatý, Brož Honsa, PRK Partners, Mareš partners, Kocián, Šolc Balaštík, KŠD Šťovíček nebo Havel & Holásek, tak zjistíte, že budou schopni předložit řadu vynikajících referencí z úspěšně vedených mezinárodních sporů.
Takže závěrem. Pokud jsou právním zástupcům vypláceny odměny z peněz daňových poplatníků, neměli by být čeští podnikatelé, advokáti, v přístupu k těmto zakázkám diskriminováni.

***

Stát je ze zákona veřejný zadavatel, musí při zadávání postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

O autorovi| Radek Pokorný, advokát Pokorný, Wagner & spol. ;

Autor je první místopředseda Stálého rozhodčího soudu při HK a AK ČR a člen dozorčí rady Economia, a.s.