Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Už i advokáti mají reklamu - Lidové noviny

Minulý týden se v médiích objevila reklama advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & spol. Jde zřejmě o první reklamní kampaň na advokátní služby v masmédiích u nás. PRAHA „Reklamě se věnuji už řadu let, takže kdo jiný než naše kancelář by měl s něčím podobným začít,“ říká advokát Radek Pokorný, který už několik let působí také jako prezident Rady pro reklamu, samoregulačního orgánu českého reklamního průmyslu. Řeč je o nové kampani, kterou se Pokorného advokátní kancelář minulý týden představila veřejnosti. Reklama je do určité míry průlomová, protože mediální propagaci advokátních kanceláří dlouho zakazovaly stavovské předpisy Advokátní komory - a ani po jejich uvolnění advokátní kanceláře inzerovat nezačaly. „Možná zde hrála svou roli nevíra v to, že taková kampaň může fungovat a že název advokátní kanceláře lze propagovat jako značku,“ odpovídá Pokorný na otázku, proč kanceláře dosud možnost inzerce nevyužily. Podle něj si uvolnění někdejších striktních předpisů vyžádal mezinárodní trend, který se objevil nejdříve ve Spojených státech amerických a nyní i v Evropě. Kampaň zahrnuje tiskovou inzerci v ekonomickém celostátním tisku, v časopise Českých aerolinií Review ČSA a dále bannery na domácích ekonomických portálech. Připravila ji agentura Bison & Rose, která zvolila jako ústřední motiv vizuály buldozeru, letadla a činky, přičemž tyto objekty se skládají z novinových článků připomínajících konkrétní klientské kauzy a jejich řešení. Podle Pokorného se kampaň zaměřuje zejména na posílení značky advokátní kanceláře. „Pracujeme pro velké investiční skupiny a kancelář reprezentuje pětatřicet právníků. Díky tomu fungujeme systémově jinak než malé agentury. Vývoj advokacie v našem segmentu se blíží víc poradenství než tomu, jak veřejnost klasicky vnímá advokáty,“ tvrdí Pokorný. Podle něj si reklama neklade za cíl získávat přímo nové klienty. „Kdokoli by nás chtěl následovat, neměl by si myslet, že takto může případně vyřešit své problémy se zakázkami. Reklama na podporu prodeje funguje u maloobchodního zboží, ale ne v advokacii.“ A jak by Pokorný řešil eventuální situaci, kdy by se měl coby prezident Rady pro reklamu zabývat případnou stížností, podanou právě na jeho kampaň? „Nemyslím, že se taková stížnost objeví, ale stejně jako v případě napadených kampaní některých našich klientů bych se dostal do konfliktu zájmů a jednání o stížnosti bych se proto neúčastnil.“