Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Účastníme se mezinárodního projektu Prague Summer School on International Business Transactions.

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o. se účastní mezinárodního projektu Prague Summer School on International Business Transactions.

Od začátku července probíhá pod záštitou MPO a patronátem IES FSV UK již 2. ročník Letní školy mezinárodních obchodních transakcí, kterého se účastní studenti elitních čínských právnických fakult ve spolupráci s českými advokátními kancelářemi. Projekt má dva hlavní (neskromné) cíle: zaprvé přiblížit českým podnikatelům potenciál, který nabízí ohromný čínský trh, zadruhé ukázat teoretickými znalostmi nabytým studentům efektivní využití práva a advokacie také v praxi.

Advokátní kancelář Pokorný Wagner & partneři proto nabídla studentům z Číny pracovní stáž v dynamickém týmu zaměřeném na mezinárodní obchodní transakce a arbitráž. Studenti získají praktické zkušenosti z několika v České republice významných kauz  aktuálně zastupovaných touto advokátní kanceláří. 

Více informací naleznete na www.praguesummerschool.org.