Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Telefónica a spol. žádají stát o zaplacení úroků z neoprávněných pokut

Telefónica 02 žádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o uhrazení úroků z chybně uložené pokuty. Jde zhruba o 76 milionů korun. Uhrazení úroků z pokut ovšem chtějí i další firmy, které uspěly se svým odvoláním proti rozhodnutí ÚOHS u soudu. Celkem může stát zaplatit navíc stovky milionů korun.
Žádost společnosti Telefónica O2 vychází z úspěšného soudního sporu, který byl ukončen teprve nedávno. Ještě za předsedy ÚOHS Josefa Bednáře v roce 2004 antimonopolní úřad Českému Telecomu, který Telefónica O2 později koupila, uložil za zneužití dominantního postavení sankci 81,7 milionu korun. Tehdy to byla největší pravomocně uložená pokuta a Český Telecom byl u ÚOHS „nejčastějším klientem“.
Společnost vyměřenou částku v květnu téhož roku zaplatila a obrátila se na soud. Krajský soud v Brně nejdříve její žalobu zamítl, firma však uspěla u Nejvyššího správního soudu a posléze i u Krajského soudu v Brně. Stát společnosti sankci vrátil, firma však žádá navíc o uhrazení úroku. „Ke dni podání žádosti o vrácení uhrazené pokuty včetně úroku, tedy ke čtvrtému lednu 2010, činila výše tohoto úroku cca 76 milionů korun. Konečná výše úroku bude záležet na datu jeho uhrazení,“ uvedl Jaromír Pařil z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a spol., která Telefónicu O2 ve sporu zastupuje.
Podle Pařila byla Telefónice pokuta vrácena letos v únoru. „O vrácení částky úroků však úřad i přes urgence a upozornění na nečinnost dosud nerozhodl,“ řekl Pařil. Telefónica proto podala žalobu na ochranu proti nečinnosti. Krajský soud v Brně jí v aktuálním rozsudku z prvního července 2010 vyhověl a ÚOHS uložil, aby o žádosti společnosti Telefónica na vrácení úroků z pokuty rozhodl do 30 dnů. Potvrdil to i předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj.
Podle něj navíc žalobu o vrácení úroků z pokuty podaly v minulosti také tři společnosti sankcionované v případu kartelu distributorů pohonných hmot. I tento případ je poměrně starý, ÚOHS jej začal řešit v roce 2001. Celkem šesti čerpadlářům uložil sankce v souhrnné výši 313 milionů korun. Tři společnosti – Shell, OMV a Lukoil žádaly ÚOHS o zaplacení úroků z pokut. Úřad jejich žádosti nevyhověl, ovšem Krajský soud v Brně toto rozhodnutí zrušil.
Žádost o navrácení úroků podala podle Rafaje rovněž Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Také v tomto případě jsou ve hře miliony. Pokuta pro ČMSS původně činila 228 milionů, nakonec však byla snížena na 20,5 milionu. Soud celý případ údajného kartelu stavebních spořitelen pravomocně zrušil.


Podobný článek vyšel i na serveru finance.cz – 23. 7. 2010

Hospodářské noviny