Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Špekáčky a salám aneb Tuzemák II - Právo

Poté, co odešel tuzemský rum a přišel tuzemák, už se blíží další pohroma. Teď nám pro změnu byrokrati z Bruselu nařídili, že z českých pultů zmizí lovecký salám, kabanos, vepřová domácí klobása a další pochoutky, které tu s námi jsou již desítky let. Ano, i ten špekáček, považte. Co si budou táborníci opékat nad ohněm? Tuzemák II?
Toto by mohlo napadnout čtenáře po tom, co si přečetl nedávné zprávy o dění v Bruselu s příkladně dramatickým tématem „Unie nám chce vzít už i špekáčky.“ Co se vlastně stalo? Nic víc a nic méně než to, že slovenští a polští výrobci uzenin nelenili a podívali se důkladně na Nařízení Rady o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality. A začali jednat. Využili relativně nové evropské právní normy, která byla přijata teprve na jaře roku 2006.
Tuto šanci ale měly všechny členské státy Evropské unie, ČR nevyjímaje. Je nutné zdůraznit, že žadatelé o zápis ochrany jsou různá sdružení producentů nebo zpracovatelů dotčeného zemědělského produktu či potraviny. Není to Česká republika. Měli by to být sami výrobci, respektive jejich nejrůznější asociace a svazy, které se měly starat a jednat.
A koneckonců i česká diplomacie a odpovědné české úřady mohly na tuto možnost naše výrobce včas upozornit. Místo nářků, jak nás naši sousedé, potažmo Evropská komise, chtějí připravit o tradiční české lahůdky (upřímně nevím, co je na nitranském salámu, ipelské klobáse či spišských párcích tradičně českého), měli mít naši výrobci podobné žádosti už dávno podané v Bruselu.
Dle všeho byly přihlášky po formální stránce v pořádku a Komisi nezbylo, než je v souladu s nařízením Rady zveřejnit. Začne tak běžet šestiměsíční lhůta, ve které mohou podat námitky proti přihlášeným názvům nejen dotčení výrobci, ale i ČR. A ta se do toho může rozhodným způsobem vložit, jak vyzýval český europoslanec Jan Březina. Jakkoliv by ČR měla poskytnout tuzemským výrobcům maximální součinnost a odpovídající asistenci, je nutné mít na zřeteli, že nejde o negociaci evropské ústavy a že argumenty musejí být povýtce právní a obchodní, nikoli politické.
Nehledě na to, jak skončí osud tradičních českých špekáčků či tradičního českého nitranského salámu, je toto další příklad, jak je možné využít znalosti evropského práva pro zlepšení konkurenční schopnosti na trhu EU. A v tomto směru mají naši výrobci stále co dohánět.

O autorovi: Richard Wagner (Autor je advokát)