Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Rozhovor s právníkem Radkem Pokorným - ČRo - Rádio Česko

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Ondřej Černý. Dnešním hostem je prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo, právník Radek Pokorný. Dobrý den. Zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu.

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Pěkné odpoledne.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
V roce 1994 jste stál u vzniku Rady pro reklamu. Jaké cíle jste si tehdy dávali?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak já jsem tam stál jako jeden z právníků, to znamená, prezidentem jsem se stal až výrazně později. Nicméně zájmem zúčastněných subjektů z reklamního průmyslu, to znamená zadavatelů médií a jednotlivých reklamních agentur bylo posunout českou reklamu trošku kousek dál, to znamená, aby byla slušná, aby byla korektní.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na kolik se vám tehdejší cíle dodnes podařilo naplnit?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak asi by to měli hodnotit jiní, když se dívají na billboardy nebo na televizi, nicméně já se domnívám, že kus práce jsme udělali a že Česká reklama určitě neobtěžuje nad rámec nezbytného.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Ve včerejším vydání týdeníku Strategie právník Filip Winter píše, že je v poslední době patrná změna také v přístupu příslušných úřadů k reklamě. Jak tento trend vnímáte vy?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak já se přiznám, že jsem ..., a ten článek kolegy Wintera nečetl, takže úplně přesně nevím, co má namysli.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
On píše něco v tom smyslu, že si úřady konečně začaly uvědomovat své pravomoci a výrazněji než v dřívější době se snaží korigovat případné nevhodné reklamy?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak to je nějaké možná obecné prohlášení. Já z pohledu Rady pro reklamu, což není státní orgán, ale soukromé sdružení, nějaký nárůst delikvence nevidím, jestli Rada pro rozhlasové a televizní vysílání či při případných úřady trošku přitvrdily. Je pravda, že například když komerční televize vysílaly ty pořady, já nevím přesně, Milionáře a podobně, takže skutečně docházelo, viz k právním řízením, ale jestli je to obecný trend, nedokážu říct.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Jaká kritéria vás vlastně, když se vás na někdo obrátí, vedou k rozhodnutí, protože například reklam na alkohol je řada a některé při tom projednávání u vás prošly a jiné ne?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak Rada pro reklamu má svůj etický kodex, který je schválen valnou hromadou, jejíž, na níž hlasují všichni členové Rady pro reklamu a soulad té konkrétní reklamní aktivity s etickým kodexem posuzuje dvanácti nebo dneska čtrnáctičlenná arbitrážní komise, která se skládá z lidí z reklamy, právníků, máme tam sexuologa, psychologa. A vedeme diskusi a snažíme se nalézat právo, jak říká soud, nejde vždy o jednoduché, jak často soud rozhodnutí většinová, to znamená, nejsou jednomyslná, ale asi lepší to nebude.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Reklama často pracuje s nadsázkou, což je také prvek, který při zdůvodnění svého verdiktu rada někdy zmiňuje. Ovšem nepohybujete se při posuzování nadsázky a její míry na příliš tenkém ledě, protože každý z nás máme tu hranici, co považujeme za vtipné, posazenou někde jinde?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak to je něco podobného jako soud, vždycky je ten zákon a potom je nějaká konkrétní situace a vy musíte hledat prostě nějakou aplikaci toho zákona. My se tomu snažíme přílišné subjektivitě čelit tím, že ta arbitrážní komise je poměrně rozsáhlá. A jinak je to, souhlasím s váma, věc názoru. Já vždycky používám při těch přednáškách ten příklad, že, že když řeknu v reklamě po našich bonbonech se bude vznášet, to je takový typický příklad přehánění, protože nikdo si nemůžeme myslet, že skutečně po bonbonu se vznese. Na druhé straně, komu může připadat ..., je to interpretační záležitost a proto, proto jako nikdy nebude absolutní pravda, s tím souhlasím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Rada má také ambici zachycovat reklamní praktiky, které by mohly negativně provokovat veřejnost. Znamená to tedy, že v určitém slova smyslu obrušujete hrany?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
No, vidím, že jste dobře připraven, toto je samozřejmě základní cíl, proč si soukromý průmysl zřídil Radu pro reklamu, to znamená, snažíme se, aby komunita regulovala sama sebe, aby některé kladné prakticky nebyly tak agresivní a tak negativní veřejnosti přijaté, aby vyvolaly zásah státu nových zákonů a podobně, protože samozřejmě to je potom často velké kladivo na malý hřebík a není to úplně v pořádku.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu nejdete svým způsobem proti sobě, protože reklama má zaujmout a obroušení hran tomu rozhodně neprospěje. Také, co je neetické, nemusí být v rozporu se zákonem?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
To je, to je pravda, problém je v tom, že pokud bude něco přijímáno negativně, pardon, veřejností výrazně, tak ten zákon už se najde, to znamená, my se prostě snažíme do určité míry monitorovat reakce veřejnosti a tam, kde vnímáme, že jsou zjevně negativní, tak zasahovat, případně upravovat kodex a nedopustit, aby se do toho pustil stát.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pokud je reklama příliš nevybíravá, a to i v případech sociální reklamy, rada doporučuje její stažení a zákaz, proč, pokud jde o výrazný problém, na který je potřeba upozornit, není tato šokující cesta správná, tedy že svým způsobem účel světí prostředky?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Já znovu říkám, jsou samozřejmě různé a také je důležité posoudit médium, samozřejmě billboard je něco, před čím neutečete, to znamená, já jsem zaznamenal v médiích polemiku, třeba na téma reklamy, které připravilo ministerstvo dopravy ohledně dopravních nehod. Já samozřejmě nemám nic proti tomu, aby i velmi brutální obrázky se objevovaly třeba v časopisech určený dospělým a podobně, protože vnímám, že je třeba šokovat a upozornit, samozřejmě pokud je to na billboardu, kterému se nevyhnete, tak tam je třeba, třeba být opatrný. My vždycky používáme takový příklad reklamy na pohřební služby. Sama o sobě žádný problém leták rozdávaný v nemocnici nebo billboard před vstupem do nemocnice asi není úplně vhodné médium.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Když se vrátím k tomu příkladu, který jste zmínil, to znamená, kampaň ministerstva dopravy, která by se snad měla konat na podzim, tak dá se tedy ve vašem, ve vaší úvaze uvažovat o tom, že pokud ta kampaň bude sporná z vašeho hlediska, tak vy nebudete mít problém s tím oslovit člena rady, například který bude zadávat tu reklamu, aby jí stáhnul, i když si jí zadal český stát?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak my jsme byli v nějakém kontaktu s ministerstvem dopravy. Ministerstvo nabídlo představit /nesrozumitelné/ účast v komisi, to my jsme odmítli a nabídli jsme ministerstvu stejně jak každému druhému, každému subjektu na trhu, že v momentě, kdy budou mít tu kampaň v nějaké podobě, že arbitrážní komise k němu zaujme stanovisko a pokud by tam bylo něco, co by mělo být kontroverzní, tak bychom doporučili ministerstvu, aby včas tu kampaň případně upravilo a změnilo, ale znovu říkám, je to jenom možnost, je to nabídka, ale obecně vzato ano, český stát je úplně stejný zadavatel reklamy jako každý jiný subjekt a z tohoto hlediska není důvod, aby měl nějaké výjimky.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A jaké jsou vaše páky vůči majitelům nosičů reklam, kteří nejsou v Radě pro reklamu zastoupeni?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak v Radě pro reklamu jsou zastoupeny, zastoupena veškerá významná média, všechny televize, rozhlasy, vydavatel denního tisku i týdeníku čí měsíčníku, stejně tak jako všechny významné firmy, to znamená, u věčných těch nosičů je mám zastoupeny nejprve v reklamě, pro reklamu, samozřejmě jsou tam také reklamní agentury, to znamená těch šiřitelů reklamy, na které dosáhneme, je minimum.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Každopádně jaké jsou ty vaše páky?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Ty páky jsou pouze to, že je vyzveme, to je celé. V případě, že nebudou respektovat naše rozhodnutí, tak oznámí veřejnosti a jejich vlastně potenciálním zákazníkům, že jsou mimo etickou samoregulaci a musím říct, že, že respektování našich rozhodnutí jsou absolutní, z tohoto hlediska musím nesmírně ocenit tu úroveň, úroveň morálku nebo jakéhosi etického přístupu na trhu, to znamená, jak televize, tak deníky, tak například váš rozhlas vždycky na případné prohlášení kampaně za neetickou zareagovat, takže okamžitě zastaví.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Z výsledku ankety časopisu Strategie loni na podzim vyplynulo, že čtyři deseti z respondentů si myslí, že rada svou funkci plní, téměř stejný počet lidí má opačný názor. Když byste se měl zamyslet nad argumenty kritiků, které z nich jsou pro vás relevantní a měli byste s nimi jako rada pracovat?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak já si samozřejmě úplně už přesně nepamatuju všechny ty argumenty, jeden ze silných argumentů byl, že řada lidí říkala, že o Radě pro reklamu neví, to je samozřejmě argument, který je relevantní, vážný. Na druhý straně je velká otázka, jestli rada má být ten, kdo bude aktivně provokovat podávání většího množství stížností, další věc je samozřejmě jistá míra voluntarismu, protože je opravdu pravda, že rozhoduje arbitrážní komise v nějaké diskusi, hlasuje se většinově, ale tak je to prostě vždycky, prostě římské právo přineslo do, do právní teorie dobrých mravů a také ho nikdy přesně nedefinovalo, justice si nebo soudy si je vykládají stovky či tisíce let a přesto je to přijímaný institut. To znamená, jistý voluntarismus tam bude vždycky.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Rada také umožňuje těm, kteří si nejsou jisti, zda jejich reklama vyhoví všem zákonům, předpisům a dalším ostatním nařízením, takzvaný /nesrozumitelné/, kdy za určitý poplatek řekne, jestli je reklama v pořádku nebo ne. Jak často je zmíněný instrument využíván?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak to je to, o čem jsem mluvil v případě ministerstva dopravy, že má možnost tento institut využít. Musím říct, že my se tedy zabýváme posouzením pouze z hlediska etického kodexu Rady pro reklamu a je to teď velmi využíváno a jsem tomu rád, protože samozřejmě jakékoliv rozhodnutí, že už běžící kampaň je neetická a vede k tomu, že dochází k významným finančním ztrátám, že jsou nakoupená média, investovalo se do kreativity a podobně, to znamená, z tohoto hlediska je využíván, jsou to desítky případů a jsem tomu rád.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy spíše, než riskovat určité mediální halo, se ti zadavatelé na vás obracejí ještě před spuštěním kampaně, zde je vše v pořádku?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Přesně tak, ten poplatek je jako několik tisíc korun, to znamená, jako v porovnání s hodnotou těch kampaní je to úplně bezvýznamná částka a je to přesně ta cesta, kterou rádi jdeme a kterou oceňujeme u zadavatelů, že jí využívají.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Co je náplní práce Rady pro reklamu, je pro laika v této chvíli už tedy snáze představitelné, než to, čím se zabývá Asociace pro soutěžní právo. Co to tedy je?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Asociace pro soutěžní právo je sdružení právníků a firem, které mají co do činění s hospodářskou soutěží, to znamená, s tím vším, co pokrývá český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, to znamená problematiku klasické hospodářské soutěže, to znamená kartelů, zneužívání dominantního a monopolního postavení, veřejných zakázek a takzvané veřejné podpory.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Není spíš na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, aby se tímto zabýval?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
My se určitě tím nezabýváme tak, jako on, to znamená, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vede správní řízení, naším, naším cílem je setkávat se, organizovat semináře, začali jsme pracovat na přípravě prvního slovníku soutěžního práva, to znamená, je to otázka vzdělávání, je to o komunikaci s Bruselem, je to prostě odborná záležitost.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Cílem je rozvoj odborného dialogu právě s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a evropskou komisí. Na kolik se to daří?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Já myslím, že se to daří, to znamená, daří se nám to základní, to znamená, zvát pracovníky úřadu, vést s nima diskuse, zvát je na přednášky, vznášet oponenturu, já myslím, že ta komunikace s brněnským úřadem je velmi dobrá.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říká prezident Rady pro reklamu Radek Pokorný, který je hostem Studia Česko. Kromě řady jiných aktivit jste také senior, partnerem advokátní kanceláře Pokorný - Vágner a spol. Vaší politikou je přijímání čerstvých absolventů, v čem je tato cesta výhodná?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak já jsem si vyzkoušel, že určitá míra kvality po nějakém roce právník dosáhne, ale že je velmi důležité a podceňované jsou jejich osobní, osobní vlastnosti. To znamená, my máme zájem těm lidem nabídnout prostor, nabídnout jim perspektivu a snažíme si tímto pozorovat jejich osobní růst a vybírat si jako trvalé spolupracovníky lidí, s kterými si budeme rozumět nejen profesně, ale i osobně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Nejde ovšem o riziko v tom smyslu, že jsou například z pohledu klienta nezkušení a že klient, v uvozovkách, chce věkovitějšího šedivého právníka, v nějž má větší důvěru?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak naše kancelář obecně není ještě moc složená z šedivých lidí, takže v tom bych problém neviděl, samozřejmě ten člověk těch dvaceti tří, v dvaceti pěti letech pracuje v týmu, pracuje na dokumentech, je veden staršími kolegy a není to určitě tak, že první den je nasazen na klienta a nepracuje pod kontrolou nebo pod nějakým dozorem. Ten problém této politiky je trošičku v tom, že ti lidé samozřejmě se v tomto věku sami trošku hledají, a proto občas jako zjišťují, že třeba advokacie není to, co by chtěli dělat a podobně, ale na druhé straně obecně, myslím si, že to je /nesrozumitelné/, a to bych mohl doporučit a dneska mohu říct, že všichni naši vedoucí oddělení, naši junior partneři kanceláře jsou ti, kteří u nás vyrostli a jsou u nás pět, osm, deset roků. Takže mám pocit, že to funguje.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy pokud stále ještě zůstaneme u toho kritéria věku, tak právník podle vás může být dobrý i v mladém věku. Dá se toto kritérium použít i na soudce, protože v minulosti jsme byli svědkem toho, že prezident republiky odmítal z důvodu příliš nízkého věku jmenovat určité soudce. Dá se tedy uvažovat o tom, že právník může být dobrý, stejně jako soudce už v nízkém věku?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Já jsem zakládal advokátní kancelář, když mi bylo dvacet šest roků, to znamená, asi bych byl ten poslední, který by měl říkat, že velmi mladí lidé nemohou být dobří. Na druhé straně je pravda, že, že doba se mění, to znamená, obchodní zákoník byl přijat v roce 91, to znamená v tom roce 95, kdy já jsem začínal, nebo 96, vlastně všichni jsme zhruba pětiletou zkušenost, to znamená, z tohoto hlediska zkušenost a nějaký věk nelze podceňovat a má svoji hodnotu. Na druhé straně ta záležitost soudců, aspoň tak, jak já jí znám, byla o ničem jiném, bylo to jisté kritérium, ti lidé to kritérium ho splnili a pokud ho splnili, měli být jmenováni, a to považuju za klíčové.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Známá česká advokátka Vladimíra Glatzová má pravidlo, že ona i její kolegové by měli ke klientům umět promluvit jednoduše a srozumitelně, jaké je vaše krédo?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo -------------------- Já nevím, jaké krédo, kolegyně Glatzová je úspěšná advokátka, takže nepochybně jí toto krédo funguje ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Sám ale mluvíte o tom, že například soudci by měli při zdůvodňování svých verdiktů velmi jednoduše vysvětlit, aby laická veřejnost byla schopna pochopit ten výstup. Dá se tedy uvažovat, o čem si podobném, že dobrý právník, dobrý advokát by měl ve vztahu ke klientovi splňovat něco podobného?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak určitě, to prostě u každého povolání, kde potřebujete důvěru klienta nebo zákazníka nebo protistrany, tak potřebujete být schopen získat jeho důvěru, věci mu jednoduše vysvětlit, to já vždycky používám příklad toho lékaře, když v té ordinaci to bude mít špinavé, ošklivé, tak k němu důvěru mít nebudete, protože tomu povolání rozumíte. Když to bude dobrý lékař a naopak, když tam bude mít uklizeno. Takže ano, samozřejmě komunikace, slušné chování, schopnost vysvětlit a tak dále. Ten problém soudců je ještě horší, já prostě, když, když nebudu na klienta mluvit tak, jak on chce slyšet, aby mi věřil, tak prostě nezískám klienta, zatímco ten soudce, který není schopen svůj rozsudek vysvětlit a není schopen přesvědčit, že rozhodoval možná ne vždy správně, ale v dobré víře nebo v nejlepší víře, tak je někdo, kdo destruuje důvěru veřejnosti v tu justici, což možná je dneska používáno jako fráze, ale ten, ten občan v tom složitém světě a často v tom boji buď s protistranou nebo se státem nemá nic jiného než toho soudce, takže z tohoto hlediska já jsem velkým příznivcem toho, aby soudci byli povinni vysvětlovat své rozsudky, hájit je a kolega, kolega Cepl teď, a teď nechci hodnotit jeho rozhodnutí meritorně, ale tím, že ten rozsudek převyprávěl, dokonce měl připraveny, rozdal, tak myslím, že ukázal cestu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Dá se uvažovat o tom, že v oblasti, v tomto směru se situace v České republice zlepšuje nebo je případ soudce Vojtěcha Cepla pouze bílou vlaštovkou?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Je to nesmírně individuální. Já si myslím, že já osobně nejsem k justici kritický, jak občas mám pocit u řady kolegů, ale ten problém toho, toho, té odvahy prostě postavit se před tu kameru, postavit se před tu stranu, skutečně naplno říci, jak jsem přemýšlel a hájit to, vésti polemiku, to, tento přístup není moc obvyklý a myslím si, že ta kauza právě toho soudu, který vedl doktor Cepl, je ukázkou toho, že je to veliká škoda.

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Jakým způsobem ale donutit soudce, aby svá rozhodnutí pečlivě zdůvodňovali a vysvětlovali, je to, řekněme, stavovský zájem, že stejně jako v Radě pro reklamu nějakým způsobem eliminujete, tak také mezi soudci by mělo dojít k tomu, že by měli sebe navzájem nutit k lepšímu komunikaci s veřejností?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Přesně tak. Já samozřejmě nějaký generelní recept nemám, ale i ti lidé, jednotliví soudci by měli, měli by být na to hrdi, že si za svým názorem stojí a že jsou schopni ho vysvětlit, protože jenom takovým lidé budou věřit.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Z vašich článků je také možné vyčíst, že je na čase zřídit skutečnou soudcovskou samosprávu, ta podle vás ještě není v Česku skutečností?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Ne, tak tady samozřejmě já jsem tím myslel totálně oddělit, oddělit stát, respektive vládu od organizace soudnictví, to znamená, včetně jmenování, respektive ustavování předsedy soudu a podobně. Já se v této věci musím přiznat, mně dokonce jeden soudce psal esemeskou po uveřejnění tohoto článku, že mě vítá, "vítám tě heretiku," já musím přiznat, toto jsem během času zmínil názor, protože samozřejmě v justici není zdaleka všechno v pořádku a já jsem nějakou dobu zastával názor, že by stát měl ingerovat do organizace justice, ale dneska jsem hluboce přesvědčen po svých mnohých zkušenost, že by to k ničemu nevedlo, že soudy mají problém, pokud je uzavřeme do jejich slupky nějaké, nějaké stavovské organizace, která bude mít plnou kompetenci z Nejvyšší soudcovské rady a podobně, tak to určitě nebude ideální řešení, ale to nejlepší je ze všech špatných.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Říkáte, že stav justice samozřejmě, to je logické, že není úplně ideální a každopádně, co vidíte jako hlavní problémy, které například i ve vztahu vůči veřejnosti problematizující pozici soudců i české justice obecně?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Já vidím jeden naprosto zásadní problém, a to je to, že justice stále ještě nepřistupuje k těm účastníkům řízení jako ke klientovi, to znamená k němu, kdo přijde a potřebuje mít to řešení rychle. Já jsem vedl, naše kancelář je veliká, má přes třicet právníků, my jsme vedli řadu velmi problematických sporů s různými velmi problematickými stranami a musím říct, že do dnešního dne nemám žádný pravomocný nezvratný rozsudek, u kterýho bych si myslel, že je úplně, v uvozovkách, zločinný. Ale ta řízení trvají, soudci občas neuvažují o tom, že to není o tom, abychom si spolu zasoudili, ale aby ta strana, která hledá ochranu u soudu, tak aby něčeho dosáhla, to znamená praktičnost a možná klientský přístup, a to je problém.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Když zmiňujete tu pomalost, není ale možným protiargumentem, že ti soudci prostě se zabývají tím případem a nechtějí nic uspěchat, aby neutekla žádná nuance?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Já ..., i to může být důvod, ale ono, když to neuspěchají zase příliš, tak se prostě stane, že tomu klientovi občas ten rozsudek je už úplně k ničemu.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Vaše advokátní kancelář, když se opětovně vrátíme k vašemu angažmá v Radě pro reklamu, tak se stala průkopníkem v reklamě na advokátní služby v českých masmédiích. Co vás k tomu vedlo?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak jsme chtěli zahrát, no, upřímně řečeno, ten hlavní důvod byl v tom, že my jsme skutečně začínali tří, tak kancelář se rozrostla a já osobně jsem měl pocit, že je příliš fixovaná na moje jméno, to znamená, tím, že dneska už jsou, v té kanceláři je řada kolegů, kteří jsou profesně velmi kvalitní, ty kauzy dělají od začátku do konce sami, tak jsem chtěli se pokusit podpořit tu značku, to znamená, aby to nebylo o Radkovi Pokorném, ale aby to bylo skutečně o kanceláři Pokorný - Vágner a spol. Jak se nám to povedlo, to samozřejmě je na hodnocení spíš vaše.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak se nedivte, protože přeci jenom, když jste spolupracoval s Pavlem Rychetským a koncipientem ve vaší kanceláři byl například také Bohuslav Sobotka, tak to jméno hraje důležitou roli. Vy jste ostatně označován za lobbyistu, i když se vám toto označení příliš nezamlouvá. Poměrně často publikujete například pravidelně v Hospodářských novinách, není tato vaše pozice, to znamená pozice odborníka, právníka, prezidenta Rady pro reklamu, který navíc tedy často publikuje v médiích, skvělá pro prosazování zájmů vašich klientů?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak já se skutečně strašně bráním tomu, že jsem lobbyista, a to ne proto, že bych tu profesi nějak ponižoval. Já myslím, že když se dělá dobře a poctivě, tak jako lobbyisté, jako lidé, kteří předkládají problémy svých klientů, parlamentu nebo veřejných autoritám, tak to je poctivé a těžké důvěryhodné povolání, ale my jsme, prostě naše povolání je něco jiného. Já nepopírám to, že jakási veřejná známost člověku dává nějakou míru autority a nějak se nebráním, jenom se snažím bránit tomu, že jsem lobbyista, já prostě tyto typy mandátu nikdy jsem nebral a to je to, co mi na tom vadí.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Proč, co se tomu tak bráníte, vy přece zastupujete klienty a máte se pro ně snažit získat tu nejlepší pozici?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
To jo, ale ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
To je náplní i lobbyingu.

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
To je sice pravda, ale my, my prosazujeme zájmy klientů právníma cestama, zatímco lobbyisté jsou přece jenom ..., prostě já jsem měl zkušenost, že v případě, že tímto způsobem byli označováni, že to nedělá dobře pro náš byznys, že jsme byli oslovováni jiným typem zakázek, než po kterých bych toužil.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy lepší je být označován za právníka než za lobbyistu?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Klidně právník, vlivného právníka, úspěšného právníka, to všechno mně ješitně nevadí, ale pojem lobbyista vyvolává návštěvy klientů a nabídek mandátů, o které nestojím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tedy nejlepší označení je vlivný člověk stojící v pozadí Radek Pokorný?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Ne, úspěšný advokát Radek Pokorný, pokud bych neskrovně mohl po tomto volat, ale to samozřejmě musí říkat ...

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Když se na závěr našeho pořadu zaměříme na vaše sny a plány, tak jak jsou například daleko ty vaše archeologické?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
No, to je, to je dobrá otázka, žena mi to často připomíná. Já myslím, že ještě pár let bude potřeba, aby trh, možná použití některých, některých dalších kampaní, ale i přirozenou prací, některé naše ..., moje kolegy přijal do té míry, že klienti budou zakázky zadávat přímo jim a pak, pak velmi rád někam vyrazím, ale je to naše, naše společná, s mojí manželkou touha, tak doufám, že si jí naplníme.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
A je vůbec varianta, že vezmete kladívko a jdete na vykopávky třeba do Iráku, možná co nejrůznější potřebná povolení?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak já jsem ten Irák jmenoval jako, jako něco, o čem moje žena často hovoří, že je tam právě problém se tam dostat, takže to je takový sen, ale taková ta, ta moje touha nebo ta naše touha prostě vzít batoh a někam, někam odjet, ta je silná, já jsem vyrůstal na hájence, takže běhání s motykou mi nedělá žádnej problém a s kladívkem, takže se k tomu rád jednou vrátím.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Takže zatím archeologie zákonů a až posléze obyčejná archeologie?

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Tak, postupně, postupně.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Tak to bylo dnes Studio Česko, jeho hostem byl prezident Rady pro reklamu Radek Pokorný. Děkujeme a někdy příště ve vysílání Rádia Česko opět na slyšenou.

Radek POKORNÝ, právník, prezident Rady pro reklamu a Asociace pro soutěžní právo
--------------------
Moc děkuji za pozvání.

Ondřej ČERNÝ, moderátor
--------------------
Pěkný den od mikrofonu přeje Ondřej Černý. A nezapomeňte, další informace můžete najít na naší internetové adrese www.radiocesko.cz.