Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Rozhlas čeká žaloba. Kvůli hře o atletce Fibingerové - Lidové noviny 5.2.11

Dunění, které vyvolala v Českém rozhlasu hra Koule, inspirovaná kariérou atletky Heleny Fibingerové, ještě nedoznělo. Český atletický svaz plánuje žalobu na veřejnoprávní stanici.
PRAHA Cyklus her ze současnosti, kterým chtěla stanice Českého rozhlasu 3 – Vltava obohatit své vysílání, může vyjít veřejnoprávní rádio draho. Už brzy zřejmě dopadne na stůl vedení žádost o náhradu škody za odvysílání hry Koule dramatika Davida Drábka.
Dílo, jehož hlavní hrdinka Milena a její životní osud se nápadně podobají kariéře bývalé koulařky Heleny Fibingerové, se nelíbí Českému atletickému svazu (ČAS), ve kterém současná radní České televize sama působí.
„Byl jsem svazem požádán, abychom se tím zabývali. Budeme zvažovat podání stížnosti k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a kompenzaci újmy, která vznikla, v penězích,“ řekl LN Radek Pokorný z advokátní kanceláře Pokorný/Wagner a spol. Fibingerová už před odvysíláním hry, kdy o jejím obsahu informovala média, dílo kritizovala a označila ho za útok na svoji osobu.
Hrou a stížností ČAS se už zabývala tento týden i Rada ČRo. Radní si hru poslechli a rozhodli, že stanici nemohou za odvysílání Koule nijak napomenout. „Neshledali jsme kolizi se zákonem ani statutem a víc nám nepřísluší hodnotit. Nemáme nástroj na to, abychom řešili věci, které jsou uměleckého rázu,“ řekla LN předsedkyně rady Dana Jaklová.
Advokátní kancelář, která bude atletický svaz zastupovat, má ovšem jiný názor. Podle Pokorného mohl rozhlas odvysíláním hry poškodit osobnostní práva, což je v rozporu se zákonem i v případě uměleckých a žurnalistických děl.
„Obrátíme se na Český rozhlas s návrhem dohody o odškodnění. V případě, že se nedohodneme, podáme žalobu,“ říká Pokorný.
Prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan ale naznačil, že příště bude stanice zřejmě opatrnější, protože se s radními dohodl, že se „zvýší pozornost při dramaturgických postupech na jednotlivých hrách“. Duhan ale slibuje, ten kategorický odsudek. Nechci se teď příliš zabývat formální stránkou věci, o tom tento text není, nicméně drobnou poznámku si neodpustím. Stát je ze zákona veřejný zadavatel,musí při zadávání postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek. A pokud jsem měl možnost sledovat přednášky soudců Krajského soudu v Brně, kteří tato výběrová řízení v konečném důsledku soudí, rozhodně nejsou nakloněni výrobě různých umělých překážek v podmínkách těchto tendrů.
Takže je docela pravděpodobné, že tendry nastavené tak, že budou de facto vylučovat české právní firmy, budou regulátory rušeny.
Nicméně teď k meritu věci. Je nesporné, že na mezinárodní arbitráži musí v nějaké míře participovat zahraniční právníci specializovaní na zastupování před arbitrážními soudy. Těch důvodů je řada, počínaje osobní autoritou a konče přece jenom přirozenější angličtinou u rodilého mluvčího. Nicméně takovíto odborníci mohou být naprosto bez problémů součástí nabídky i české právní firmy, mimo jiné proto, že opravdové hvězdy mezinárodní arbitráže většinou působí v malých právních buticích, specializovaných jen na arbitráže. Tudíž podat s nimi společnou nabídku není žádný problém.
Výhod,které tím získá český stát,je spousta,počínaje nižší cenou a konče minimálně stejnou kvalitou, neboť pokud na arbitráži dělá mezinárodní právní firma,stejně téměř vždy základ týmu tvoří čeští právníci dané firmy, kteří spolupracují s cizinci z dané advokátní kanceláře.
Navíc pokud by stát zvolil takovýto přístup a přestal diskriminovat české právní firmy, šel by jen ve šlépějích úspěšných soukromých podnikatelských subjektů, kteří takto postupují roky. Pokud se totiž dotážete, a vyberu jenom namátkou, kolegů v kancelářích, jako je Brzobohatý, Brož Honsa, PRK Partners, Mareš partners, Kocián, Šolc Balaštík, KŠD Šťovíček nebo Havel & Holásek, tak zjistíte, že budou schopni předložit řadu vynikajících referencí z úspěšně vedených mezinárodních sporů.
Takže závěrem. Pokud jsou právním zástupcům vypláceny odměny z peněz daňových poplatníků, neměli by být čeští podnikatelé, advokáti, v přístupu k těmto zakázkám diskriminováni.

***

Stát je ze zákona veřejný zadavatel, musí při zadávání postupovat dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

O autorovi| Radek Pokorný, advokát pokorný, wagner & spol ; Autor je první místopředseda Stálého rozhodčího soudu při HK a AK ČR a člen dozorčí rady Economia, a.s.