Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Reformu statní správy již nelze odkládat - Hospodářské noviny

Radek Pokorný

Jeden z mých kolegů v rubrice Leaders Voice Hospodářských novin se před několika dny zamýšlel nad výší některých daní z příjmu a jejich eventuálním zvyšováním sociálně-demokratickou vládou. Ne že bych snad, probůh, horoval za zvyšování daní, ale myslím si, že pro zdar mého, a nejen mého, podnikání je jedno téma ještě výrazně důležitější: je jím reforma veřejné správy.

Tímto tématem jsem se zabýval už v článcích, které vycházely před minulými volbami. V nich jsem se snažil vysvětlit, že absolutní výše daní, pokud není zrovna mezní pásmo devadesátiprocentní, je, zvláště v dnešním stále složitějším světě, pouze jeden předpoklad formující podnikatelské prostředí.

Jenže daleko důležitější je, dle mého názoru, profesionální veřejná správa. To jako veřejná správa, která je složená z kvalitních lidí, která je pokud možno nestranná a nezávislá na individuálních tlacích. Otázka zní: Jak takovouto veřejnou správu vybudovat? V prvé řadě je potřeba konečně zavést zákon o státní službě.

Minulé sociálnědemokratické vlády, které tento zákon připravily a schválily v parlamentě, tak dlouho odkládaly jeho účinnost, až jej vůbec nestihly implementovat. A následující vláda Mirka Topolánka jej radši zrušila úplně.
I když chápu obavu, že by tento zákon ochránil řadu neschopných lidí a učinil by je těžce odvolatelnými, stejně jeho spuštění stojí za to. Dojde totiž konečně k zahájení procesu odpolitizování státní služby, a stát konečně získá skupiny lidí, kteří za něj budou bojovat bez strachu z existenčního ohrožení úřadujícími politiky a jejich okolím. Ti mají často zájmy od zájmu státního silně odlišné.

S tím souvisí též zavedení mechanismu, kdy několik klíčových lidí na každém ministerstvu bude extrémně skvěle placeno. Bývalá britská premiérka Margaret Thatcherová v době své vlády prosadila, aby nejvýznamnější pracovníci ministerstev byli "placeni alespoň tak jako v soukromém sektoru". A protože i v Británii vyvolávala tato novota rozpaky, zřídila v parlamentě komisi pro vysoké platy, která se celou problematikou zabývala. Výsledkem bylo, že si státní správu jako hlavní cíl kariéry vybrala řada lidí, kteří stejně tak mohli řídit British Petrol nebo Shell. A tito lidé také za svá ministerstva s patřičným nasazením bojovali.

Takže marná sláva, já budu hledat ve volebních programech kandidujících stran pasáž o reformě státní správy, a zvláště příslib neprodleně zavést zákon o státní službě. A jsem si jistý, že ji tam kromě státních zaměstnanců bude hledat také spousta dalších podnikatelů.¨

Chápu obavu, že by zákon o veřejné správě ochránil řadu neschopných lidí a učinil by je těžce odvolatelnými. Jeho spuštění ale stejně stojí za to.