Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Rada pro reklamu žádá stažení kamaráda do deště Berentzenu - Marketing & Media

Arbitrážní komise Rady pro reklamu minulý týden na zasedání shledala reklamu na Fernet Berentzen od agentury FCB Prague jednomyslně za neetickou. Sdělením této reklamy je podle RPR skutečnost, že alkohol může být prostředkem k řešení osobních problémů a vztah mezi spotřebitelem a alkoholickým výrobkem může být přirovnáván ke kamarádskému vztahu mezi lidmi.
Stížnost bude posuzovat i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. „Reklamu zatím necháme běžet. Šlo nám o nadsázku, tato reklama je silně spjata s filmem ‚Kamarád do deště‘. Domníváme se, že to je akce společnosti Stock , která je namířená proti nám. Počkáme na rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a podle toho se zařídíme dále. Budeme uvažovat možná i o finanční náhradě. Rozhodně chceme popřít, že by bylo naší strategií takto na sebe upozornit zákazem,“ říká Věra Denková, brand manažerka společnosti Berentzen Distillers ČR. Radek Pokorný, prezident Rady pro reklamu, na to reagoval slovy: „ Není nutné, aby Berentzen reklamu stáhl, elektronická média, jež jsou našimi členy, se našimi rozhodnutími řídí a přestanou reklamu vysílat.“
V otázce etiky neprošla ani reklama společnosti Sazka („Větší než obvykle – Marylin Monroe“). Stížnost na reklamu společnosti Vodafone („Reklama lže“) byla zamítnuta, neboť Arbitrážní komise dospěla k většinovému názoru, že daný slogan lze považovat za nadsázku.
AK RPR také odmítla protesty společností T-Mobile a O2 proti nálezům AK RPR ve věci stížností proti jejich komerčním sdělením, která neuváděla cenové informace o jejich službách v plném rozsahu, tj. včetně DPH. Arbitrážní komise je nadále přesvědčena, že oddělování zákonné sazby DPH od základu daně a prezentování tohoto základu jako ceny výrobku je zjevně manipulativní. AK RPR zároveň varuje, že pokud se mobilní operátoři s tímto názorem neztotožní, je připravena po dohodě se Sdružením na ochranu spotřebitelů iniciovat veřejnou diskusi na toto téma. Martina Kemrová, tisková mluvčí T-Mobile, se hájí: „Stojíme si za tím, že vždy je v naší komunikaci směrem k zákazníkům uvedená cena i s DPH, pokud tam není, je tam vždy upozornění, že je třeba si DPH dopočítat. Záleží také na tom, kolik máme prostoru, pokud více, uvedeme vždy obě ceny, pokud méně, dáváme upozornění, že je cena bez DPH.“ *

Foto popis| ÚTOK OD STOCKU? Podle RPR spot Berentzenu nabádá k řešení osobních problémů alkoholem.