Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Podle právníků byl postup šéfa lidovců neobvyklý - Právo

Vlastní zpráva Jiří Čunek koupil v roce 2000 třetinu rekreační chalupy v obci Světlá Hora v katastrálním území Suchá Rudná na Bruntálsku sice neobvyklým, ale právně zřejmě možným způsobem. Shodují se na tom právníci, které Právo oslovilo.
Majitelem celé chalupy byl původně Ruchstav Holding se sídlem v Bruntále. Tato firma přistoupila v prosinci 1998 k pětisettisícovému dluhu, který měl vůči Čunkovi jiný podnikatel. V březnu 2000 pak firma Ruchstav zmocnila Jiřího Čunka k zastupování při všech právních úkonech souvisejících s prodejem této nemovitosti.
Čunek na základě této plné moci uzavřel kupní smlouvu, v níž figuruje na obou stranách. Tedy jako zástupce prodávajícího a současně jako kupující. „Smluvní vztah, kdy je prodávající zastoupen kupujícím, je sice neobvyklý, ale nelze v tom vidět protiprávní chování a neplatnost smlouvy. Nikde není řečeno, že tyto osoby musí být odlišné,“ řekla Právu pražská advokátka Ivana Weigandová.
Jiný pražský advokát Radek Pokorný soudí, že obchodní zákoník takový postup umožňuje, ale přesto není zcela bez pochyb: „Je spíš k teoretické diskusi, zda fakt, že na obou stranách jedné smlouvy figuruje jeden člověk, by přece jen nemohl zpochybnit platnost smlouvy,“ uvedl.
Katastrální úřad v Bruntále ve způsobu nabytí části nemovitosti neviděl žádný problém, protože provedl vklad do katastru za necelý měsíc.
Čunek za koupi jedné třetiny chalupy podle všeho neplatil nic. V bodu dvě kupní smlouvy se totiž říká, že kupní cena činí 500 000 korun a že kupující je oprávněn započíst závazek firmy z titulu přistoupení k dluhu v prosinci 1998. Firma se tedy s Čunkem vyrovnala převodem části nemovitosti. Tento způsob je právně standardní. Advokát Josef Lžičař včera Právu řekl, že kupní smlouva, kde za prodávajícího i kupujícího vystupuje jedna osoba, je značně nestandardní.
„Dosud jsem se s tím nesetkal a určitě by se mi to jako právníkovi nelíbilo, není to právně čisté,“ uvedl Lžičař. U podobných smluv je podle něj vždy nutné počítat s tím, že může dojít mezi oběma stranami ke střetu. „Zajímalo by mě, jak by se v takovém případě spor řešil, např. odstoupení od smlouvy by bylo velmi problematické,“ řekl Lžičař.
Podle advokáta Jaroslava Čapka, který např. zastupuje Oldřicha Kinského, naopak podobné smlouvy tak výjimečné nejsou. Týká se to ale podle něj především případů, kdy existuje více majitelů jednotlivých podílů a nemovitost se převádí pouze na jednoho z nich. „Pak samozřejmě jeho jméno figuruje spolu s dalšími na straně prodávajícího a následně i na straně kupujícího,“ vysvětlil.