Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Pamatujme na vrchního - Hospodářské noviny

LEADERS VOICE

Nestává se často, aby o podnikatelských aktivitách českých skupin referovaly deníky typu The Financial Times. Ale medializace jednoho z problémů, kterému PPF čelí v Rusku, nechť je nám oslím můstkem k úvaze nad problémem hlubším, a tím je onen zdánlivě nekonečný karneval úspěchů, který nyní v české ekonomice prožíváme. Mám pocit, že ať se hnu kam chci, za každým rohem číhá minimálně jeden úspěšný investiční bankéř. Být finančním spekulantem, se dnes jeví druhým nejsnazším povoláním, hned po vrátných. Čeští investoři vyrážejí za hranice a hlásí ohromující úspěchy. Každý, kdo zasadí suchý klacek, nalezne jej vzápětí plný květů. Jenže. Ačkoliv kapitalismus není přehnaně spravedlivý, jistou základní balanci poměru výnosu a rizika udělal. A z ní vychází, že finanční spekulace a investiční bankovnictví sice umějí udělat z lidí nemajetných lidi bohaté, ale mince má i druhou stranu, a na ní je spousta těch, kteří neuspěli. Jen u nás to vypadá, že tato trojčlenka nefunguje. Což je daleko od pravdy. Je sice realitou, že obecné přibližování se východních ekonomik západnímu standardu automaticky zvedá hodnotu aktiv, takže se v tom schová lecjaké chybné rozhodnutí, nicméně karneval nebude trvat věčně. Jakmile se vyčerpá onen automatický polštář, začne přibývat těch, kdo se ocitnou v záporném teritoriu. Investiční bankovnictví přináší enormní zisky, ale i odpovídající rizika. K úspěchům symbolizovaným soukromými letadly a rezidencemi v Tichomoří patří též neúspěchy, které mají často podobu zruinovaných životů. Řada lidí si myslí, že toto vše máme z 90. let zdárně za sebou a jen tak se to nevrátí. Myslím, že není zase až tak daleko doba, kdy uvidí, jak se mýlili. Na každou hostinu nakonec dorazí vrchní a přinese účet.

O autorovi: Radek Pokorný, Autor je advokát