Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA SPOLEČNOSTI

V Praze dne 26. 9. 2016

Vážení obchodní partneři,

dovolte, abychom Vás informovali o změně sídla naší společnosti. Všechny další identifikační a kontaktní údaje zůstávají beze změny v platnosti.

S účinností od 10. 10. 2016 je nová adresa sídla společnosti: Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 (objekt: Praha City Center, 3. patro)

Nová adresa nahrazuje dosavadní adresu sídla společnosti: Karoliny Světlé 301/8, 110 00 Praha 1

Prosíme Vás, abyste od tohoto data uváděli novou adresu na veškeré daňové doklady a korespondenci.

Děkujeme.

Těšíme se na další vzájemnou spolupráci v nových prostorech.
S pozdravem
Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.