Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

O ztrátách světových bank aneb Kozel zahradníkem - Hospodářské noviny

str. 18 z domova
Radek Pokorný
LEADERS’ VOICE

Na začátek krátký kvíz: UBS je za a) největší světový správce soukromých úspor, nebo za b) banka, která v neúspěšných investicích prodělala 13,5 miliardy dolarů vlastního kapitálu? Asi již tušíte, že obě odpovědi jsou správné. Patrně nejen já si nyní kladu otázku, jakpak asi zástupci takovéto banky přesvědčují své klienty o schopnosti kvalifikovaně spravovat jejich peníze?
Je normální, aby takto významná banka nemohla použít slogan »Postaráme se o Vaše úspory jako o své vlastní«, protože by to mohlo vyvolat hromadný úprk klientů?
Já pochopitelně vím, že kapitálový trh přináší nejen zisky, ale že každý investor se na něm může pěkně spálit, významné banky nevyjímaje.
Nicméně vysoká problematičnost derivátů vyrobených na základě podkladových aktiv tvořených balíky hypoték byla známa od samého počátku, kdy je v devadesátých letech finanční kouzelníci začali vyrábět.
Každý, a to i poučený laik jako já, kdo si daný produkt nechal »rozbetlovat« (tj. odkrýt strukturu podkladových aktiv) musel vědět, jak rizikový produkt to je a co se asi bude dít, když z jakéhokoliv důvodu (inflace, recese, atd.) přestane masa dlužníků splácet. Naprosto nechápu, že to samé nebylo jasné minimálně těm, kdo mají v postižených bankách řídit riziko.
Asi by bylo mimořádně zajímavé alespoň tušit, zda hlavním motorem masivní přítomnosti těchto derivátů v portfoliích některých bank bylo primérně nesprávné vyhodnocení rizikovosti investice či víra, že z těchto, samozřejmě výnosově zajímavých, investic, banky včas vystoupí.
Osobně tipuji spíše ten druhý důvod, ostatně sám Warren E. Buffett označil tyto lidi za ty, kteří chtějí odejít z plesu minutu před půlnocí, ale zapomněli, že tančí v sále bez hodin.
Bohužel, jak byly hypotéky podkladovým aktivem pro různé typy derivátů, staly se jím i jiné úvěrové instrumenty, jako například leasingové smlouvy či různé typy jiného, korporátního či detailového, financován.
Pokud se ekonomický růst zpomalí či snad, nedej bože, některé velké ekonomiky spadnou do recese, začnou se horšit i tyto typy cenných papírů. Jinak řečeno, obávám se, že se ještě máme na co těšit.

O autorovi: Radek Pokorný, Autor je partnerem advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a spol.