Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Novela zákona o ochraně spotřebitele - ČT 24

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Nekalé až agresivní obchodní praktiky a klamavá reklama. Přesně na to má políčeno ministerstvo průmyslu a obchodu. Vláda mu sice dnes návrh novely zákona o reklamě vrátila, prý jde ale jen o kosmetické úpravy. Některé způsoby reklamy, které zákazníkům ztrpčují život, mají co nejdříve zmizet.

redaktorka
--------------------
Za devadesát devět korun do Říma, Paříže nebo Barcelony. Tak tomu by odolal málokdo. Jenže bližší pohled je už smutnější. V ceně nejsou letištní taxi.

Petra VAŇKOVÁ, Sdružení na obranu spotřebitelů
--------------------
Jejich reklama je klamavá v tom, že spotřebitel se nedozví konečnou cenu již v okamžiku nabídky. My jsme na tuto společnost podali žalobu, která zatím je v řešení.

redaktorka
--------------------
Uvádění neúplných cen leží v žaludku taky všem, kdo se chystají na dovolenou prostřednictvím last minute. Letištní poplatky, povinné pojištění, delegát. To všechno často musí do konečné ceny připočítat, nový zákon by to mohl zakázat. Na černé listině má být třicet případů, které by si zákazník neměl nechat líbit, tabu budou třeba zásilky, které vám oznamují, že jste vyhráli milion, nejdřív ale musíte něco koupit. Přísnější podmínky platí třeba už i pro výprodeje. Obchodníci musí přesně označit jejich začátek a konec a hlavně musí mít dostatek zboží na skladě. Úřady k tomu vyprovokovala hlavně předloňská kauza Carrefouru, který část zlevněného zboží vůbec neměl na skladě. Obvinění z nekalé reklamy čelili na začátku roku také T-Mobile a Telefónica O2, a to kvůli údajně nekonečnému víkendovému volání zdarma.

Petra VAŇKOVÁ, Sdružení na obranu spotřebitelů
--------------------
Spotřebitel, který je klientem této společnosti, mohl čerpat volání zdarma, které inzerovala tato společnost, ale až po vyčerpání svých minut ve svém tarifu nebo kreditu na své telefonní kartě.

redaktorka
--------------------
Operátoři nakonec reklamu stáhli. K Radě pro reklamu si loni stěžovalo šedesát osm lidí a firem, devatenáct reklam pak bylo označeno jako závadných.

Radek POKORNÝ, Rada pro reklamu
--------------------
Víc stížností chodí na televizní reklamy, nicméně největší, s prominutím, lumpárničky nacházíme v tiskové reklamě.

redaktorka
--------------------
Pokuta za klamání spotřebitelů se může vyšplhat až na padesát milionů korun, tresty jsou ale zpravidla mnohem menší.

BESEDA

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A novela zákona o ochraně spotřebitele ještě jednou. Co konkrétně přinese? Odpovídal mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tomáš Bartovský. Hostem ve studiu byl i David Šmejkal, předseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů.

Tomáš BARTOVSKÝ, mluvčí, ministerstvo průmyslu a obchodu
--------------------
Ta novela řeší zákaz uvádění nepravdivých informací o tom, že výrobek například může vyléčit určité nemoci, zakazuje provozování her založených na principu pyramidy, které jsou, které byly ve své době i v České republice poměrně rozšířené, dále potom zakazuje nepravdivá tvrzení, že je výrobek poskytován zdarma, i když se za něj platí a podobně.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Změní se v této souvislosti i postihy za nekalé reklamní triky?

Tomáš BARTOVSKÝ, mluvčí, ministerstvo průmyslu a obchodu
--------------------
Tak ta novela počítala s tím, že se zavedou mnohem vyšší sankce než doposud. Jedná se o sankce do maximální výše pěti milionů korun za porušení zákazu těch nekalých obchodních praktik nebo agresivních obchodních praktik.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Bartovský, děkuji za informace a na shledanou.

Tomáš BARTOVSKÝ, mluvčí, ministerstvo průmyslu a obchodu
--------------------
Na shledanou.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Šmejkale, potřebuje Česko takový zákon, takovou novelu zákona, myslíte si, že nestačí současné normy?

David ŠMEJKAL, předseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Tak určitě vítáme tuto novelu, není to jediná novela, bude taky novela o obchodním zákoníku a novela zákona o reklamě, to všechno vyplývá z té požadované implementace nové směrnice o nekalých obchodních praktikách. Ta implementace, to znamená převedení do českého právního řádu, bude určitě významným krokem dopředu a je to dobrá zpráva nejenom pro české spotřebitele, ale i pro malé a střední podniky, které budou chtít investovat v okolních státech Evropské unie, třeba v Bavorsku nebo v Sasku.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A jaké jsou přínosy této normy, kde vy je vidíte?

David ŠMEJKAL, předseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Vidím je především v tom, že směrnice přináší jisté zpřehlednění mnoha roztříštěných právních praktik a úprav v jednotlivých členských státech, tedy případné problémy s nekalými praktikami se dají daleko lépe identifikovat a daleko lépe se na ně dá poukazovat.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Vidíte i nějaké nedostatky té novely, vytknul byste jí něco?

David ŠMEJKAL, předseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Tak určitě z pohledu českých nakupujících, českých spotřebitelů je tam jeden nedostatek, a to především v oblasti plnění dobrovolných dohod průmyslu nebo poskytovatelů služeb, jedná se o takzvané etické kodexy. Ta implementace, respektive směrnice samotná se zmiňuje pouze o tom, že za nekalou praktiku se dá považovat to, když se někdo k dané dobrovolné dohodě nebo kodexu přihlásí, ačkoliv ji nepodepsal. Myslím si, že to je výrazný nedostatek, protože v praxi vidíme mnoho firem, které se ke kodexu přihlásí, ale jednoduše ho nedodržují, a toto nedodržování bohužel tato směrnice vůbec nepovažuje za nekalou obchodní praktiku.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslíte si, že je v těchto případech i třeba chyba na straně spotřebitelů, že není to spíše, řekněme, jejich hloupost, že naletí obchodníkům?

David ŠMEJKAL, předseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Tak určitě bych se neodvážil nazývat to hloupostí nás, spotřebitelů, nakupujících, my se snažíme poukazovat na ty problémy, které vyvstávají u dobrovolných dohod, respektive u kodexu, například před měsícem jsme zveřejnili naši analýzu dodržování kodexu dobrého chování bankovních subjektů, všichni si to mohou najít na našich internetových stránkách.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Na co nejčastěji si spotřebitelé stěžují, co jsou takové tíživé problémy?

David ŠMEJKAL, předseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Tak nejčastěji si spotřebitelé u nás stěžují na spotřební zboží, jsou to především spotřebiče, mobilní telefony, samozřejmě obuv, oblečení, ovšem rostou podněty či dotazy především v oblasti finančních služeb, cestovních kanceláří a služeb
Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A přibývá těch stížností, nebo naopak ubývá?

David ŠMEJKAL, předseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů
--------------------
Určitě jich přibývá, my jsme rádi, že ministerstvo průmyslu a obchodu nám na základě našich projektů vždy část našich aktivit podpoří finančně a na základě toho se, se neuvěřitelným způsobem rapidně zvedá počet podnětů, které my řešíme, je to posledním rokem něco okolo třiceti čtyř tisíc podnětů ročně řešených v celé České republice na naší internetové poradně a v naší telefonní poradně.