Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Největší outsourcingový projekt v telekomunikacích v České republice komplexně zajišťovala Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři byla výhradním právním poradcem v rámci klíčového strategického projektu Outsourcing Telco připravovaného Skupinou ČEZ. Specializovaný tým spolupracovníků advokátní kanceláře vedený partnerem Davidem Skopalem a advokátem Tomášem Ščerbou zajišťoval komplexní právní podporu při nastavení vhodného transakčního modelu tohoto projektu a přípravě relevantní smluvní dokumentace, včetně komplexního návrhu samotné outsourcingové smlouvy.

Součástí přibližně tři roky intenzivně probíhajících příprav tohoto mimořádně významného projektu bylo rovněž založení nového telekomunikačního operátora v České republice, jeho optimalizace a navýšení jeho základního kapitálu spočívajícího v nepeněžitém vkladu v objemu převyšujícím půl miliardy Kč.

V neposlední řadě se Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři podílela také na spuštění projektu v rámci jednacího řízení s uveřejněním dle zákona o veřejných zakázkách s cílem vysoutěžit vhodného strategického partnera pro Skupinu ČEZ, který bude schopen zajišťovat řádnou dodávku vybraných komoditních i nekomoditních telekomunikačních služeb.