Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Nedělejme to slídilům snadnější - 15.4. HN

 

Většině z nás se to nelíbí, ale diskuse o legálnosti praktik soukromých detektivních kanceláří se staly, minimálně na nějakou dobu, pevnou součástí veřejného diskurzu.
Ano, rozumím vám, radši byste si povídali o filozofii, penzijních systémech či fungování veřejného zdravotního pojištění. Nicméně dnešní realita nás nutí přemýšlet, jaký typ slídění v databázích je ještě v pořádku. Zda sledování a focení komunálních politiků je jen neetické, či již nezákonné.
Jako červená nit se všemi těmito diskusemi táhne, dle mého názoru zcela mylná, úvaha, že sledování je holt práce soukromé bezpečnostní služby, žádný zvláštní zákon tomu nebrání, a proto to těžko můžeme někomu vyčítat. Nic není vzdálenější realitě.
Je samozřejmě otázka, co si stát představuje, že budete dělat, když vám vydává oprávnění provozovat detektivní služby, ale jsem si poměrně jist, že vám tím naprosto nedává oprávnění lítat po světě s fotoaparátem, fotit na zakázku „objekty“, vyrábět z toho jakési databáze fotografií, či dokonce filmů a předávat je třetím osobám, byť schovávajícím se za, v jiných oborech ctihodné, označení klient.
Co tomu brání? V případě na zakázku prováděného sledování a dokumentování fyzické osoby je to minimálně občanský zákoník s jeho ochranou osobnostních atributů fyzické osoby. Prostě moje podoba, ale i ostatní osobnostní atributy jsou moje a nikdo, bez možnosti využít zákonnou licenci (umělci, novináři), nemá právo pořizovat a shromažďovat, nota bene komerčně, například moje fotky. Možná vám to připadá banální, ale pokud se s tímto mým názorem ztotožníte a učiníte tak sledování a dokumentování lidí nezákonným dle občanského zákoníku, pak je již krátká cesta postavit tyto aktivity zcela mimo zákon i pomocí jiných nástrojů. Třeba zákona trestního, ale i normy upravující vytváření informačních systémů. Pokud je něco pořízeno nelegálně, nemůže to být legálně shromažďováno a skladováno, to dá rozum. A odtud je již jen kousek k potlačení těchto aktivit zcela. Chápu, že to může někomu připadat nedostatečně romantické. Všichni jsme vyrostli na filmech plných statečných chlapíků, kteří takto hájí spravedlnost. Opak je bohužel pravdou. Zdroje na placení podobných praktik mají většinou lidé, kteří přemýšlí o zcela jiných věcech než o tom jak šířit dobro. I tak takovíto lidé ve skutečnosti vládnou světem a na ty druhé, tzv. bez zdrojů, se moc neohlížejí. Nedělejme jim svět, pokud možno, ještě jednodušší. 

***

Zdroje na placení sledování mají většinou lidé, kteří přemýšlí o zcela jiných věcech než o tom jak šířit dobro.

O autorovi| Radek Pokorný, partner Pokorný/Wagner & spol.