Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Návrat na místo činu - Euro

TOMÁŠ SKŘIVÁNEK
Společnost zřejmě prodá cargo terminál jeho bývalému managementu

ČESKÉ AEROLINIE

Prezident ČSA Radomír Lašák si může oddechnout. Pokud dozorčí rada firmy v polovině července schválí vítěze aukce na prodej dceřiné společnosti Air Cargo Terminal (ACT), kterého již v minulém týdnu odsouhlasilo představenstvo, bude mít letecká společnost dost peněz na to, aby zvládala hradit své závazky a nemusela na sebe podat v příštím roce návrh na konkurz. Vítězem, který spolu se zatím neupřesněným partnerem a bankovním financováním v zádech podal nejvyšší nabídku, je tuzemská Central European Handling (CEH).
Jediným akcionářem loni založené CEH je Kamil Slavík (43), bývalý ředitel ČSA Cargo, pod jehož vedením terminál v roce 2003 vznikal. Akciová společnost s dvoumilionovým základním kapitálem získá budovu terminálu a licence na skladování, nakládání a vykládání zboží na Letišti Praha. Součástí kontraktu je i dlouhodobá smlouva o poskytování služeb Českým aeroliniím. Samotné zajišťování letecké přepravy zboží a pošty v letadlech ČSA si aerolinie ponechají.
Náklady prodej nepokryje. Suma, kterou ČSA prodejem získají, nebyla oznámena. Odborníci spekulovali o ceně kolem čtyř set milionů korun a tato očekávání byla podle ohlasů z managementu společnosti překonána. Ani tato částka ale nepokryje náklady na vybudování terminálu. S jeho stavbou se začalo na počátku roku 2003 ještě v čase, kdy v ČSA prezidentoval Miroslav Kůla. Dokončen byl o rok později, kdy již byl šéfem českého národního dopravce Jaroslav Tvrdík. Náklady na stavbu, jejímž dodavatelem byla stavební společnost Hochtief, dosáhly 750 milionů korun.
Jisté, a společností ČSA naopak potvrzené, je, že v aukci měl CEH dva konkurenty. Předběžné nabídky ČSA obdržely koncem ledna 2007 od devíti subjektů, na short listu zájemců, kterým bylo na jaře umožněno provést v ACT due diligence, bylo pět uchazečů. Vedle CEH ještě CTP Invest, belgický Aviapartner Group, turecký Celebi Holding a Odien Asset Management. Závaznou nabídku v minulém týdnu podali tři zájemci.
Naddimenzovaný projekt. Terminál nebyl nikdy plně využit, a proto ČSA v rámci svého před rokem přijatého transformačního plánu rozhodly o jeho prodeji. Druhou společností, z jejíhož prodeje by ČSA rády ještě letos získaly potřebnou hotovost, by měl být catering. K transakci by mělo dojít v průběhu podzimu. „Rozvíjet tento byznys by bylo jistě zajímavé, ale v krizovém managementu jste jako lékař, který přijede k autonehodě. Nejdřív musíte zachránit život, pak to ostatní. V případě carga a také cateringu jde o aktiva, která vážou investiční prostředky a zároveň negenerují odpovídající hospodářský výsledek a volné cash flow,“ zdůvodnil prodej prezident ČSA Radomír Lašák. „Nebyla to jediná cesta, jak řešit složitou situaci v ČSA po roce 2005, ale ukázala se jako jediná reálná, a v této situaci pro ČSA jako nejvýhodnější. Případná pomoc státu ani větší zadlužení ČSA nebylo možné. Varianta prodat letadla by znamenala sociální otřes pro firmu dimenzovanou na flotilu padesáti letadel a výrazné oslabení ČSA na trhu,“ doplnil. Divestice nesnižují hodnotu společnosti pro akcionáře před případnou privatizací a uvolňují zdroje pro rozvoj. Jde o standardní tržní řešení, bez vlivu na státní rozpočet ČR. „To, co děláme, by dělal každý vlastník. Restrukturalizujeme společnost, aby byla výkonnější, měla pro vlastníka větší hodnotu a byla silnější, stabilní a dokázala si udržet pozici na trhu i v případě vstupu nové konkurence,“ tvrdí Lašák. Aukce probíhala faxem. ČSA s prodejem pomáhaly společnosti CA IB ze skupiny UniCredit a advokátní kancelář Pokorný, Wagner & spol. Pro prodej společnosti Air Cargo Terminal zvolili poradci faxovou aukci. Všichni zájemci o koupi společnosti podepsali shodnou finální dokumentaci a návrh smlouvy. Poté mohli v průběhu úterý 26. června podávat faxem nabídky. Výběrová komise po ukončení prvního kola aukce nejvyšší nabídku navýšila tak, aby ani ten, kdo podal nejvíce, nevěděl, že nabídl nejvíce, a navrhla minimální cenu pro druhé kolo. Takto se proces dražení opakoval až do doby, než v aukci zůstal jediný zájemce.
Především kvůli transparentnosti a shodné dokumentaci pro všechny účastníky je tato forma dražení v současnosti považovaná za ideální pro státní podniky. Poprvé byla tato forma aukce použita před třemi roky při prodeji minoritního 34procentního podílu v Pražské energetice skupinou ČEZ. Tehdy nakonec skupina J & T za akcie nabídla 4,4 miliardy korun, přičemž vyvolávací cena byla o více než miliardu nižší. Aukci organizoval stejný poradce – CA IB.

Foto popis| JE TO STANDARDNÍ ŘEŠENÍ. Divestice nesnižují hodnotu společnosti před případnou privatizací a uvolňují zdroje pro její rozvoj, tvrdí prezident ČSA Radomír Lašák.
Foto autor| FOTO: Martin Pinkas / ILUSTRACE: Tomáš Novák

O autorovi| TOMÁŠ SKŘIVÁNEK (tomas.skrivanek @ euro.cz)