Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Na čí straně jsou soudci? - Hospodářské noviny

LEADERS’ VOICE

Svůj první sloupek v roce 2007 chci zahájit dvěma otázkami. Ta první, zahřívací, je banální. Který státní úředník je nejdůležitější pro ochranu tvojí osobní svobody, milý čtenáři? Těm, kteří odpoví, že je to soudce, zatleskám a položím otázku druhou, doplňující: A pročpak se v loňském roce vedla tak bouřlivá veřejná diskuse o tom, proč policie v takovém rozsahu používá odposlechy telefonních hovorů a nikdo se neptal soudců, pročpak jim to tak snadno povolují? Přiznám se, že na tu druhou otázku sám neznám odpověď.
Obávám se, že v realitě lze jen velmi těžko čekat od policie či státního zástupce zdrženlivost v používání všelijakých nástrojů k ulovení, slovy inspektora Trachty, »sprostého podezřelého«. Tito lidé jsou prostě na »lovu«, často čelí různým protivenstvím, a je v lidské přirozenosti, že moc spravedliví a nestranní nebudou. Proto je tu soudce, který by měl být tím neangažovaným, který je stranou bitvy a je povolán vážit.
Bohužel se obávám, že právě v tomto místě systém nejvíce selhává. Nerozumím tomu, jak je možné, že soudce současně s povolením odposlechu podezřelého povolí odposlechy jeho širokého příbuzenstva, v kauze nikterak angažovaného. Nechápu, jak se může stát, že soudce uvalí vazbu z důvodu možného ovlivňování svědků a vůbec mu nevadí, že dva měsíce žádní relevantní svědci nejsou vyslechnutí.
Kladu si často otázku, zda si příslušní soudci uvědomují, že ty listiny ve spisech se týkají živých lidí, kteří mají své rodiny, lásky, starosti, tužby, obavy, prostě své životy. Že to nejsou kusy výrobků, ale lidé jako oni, že každý rozhovor zbytečně zaznamenaný policejním odposlechem, přehrávaný si kdoví kým kdoví kde, ničí minimálně jejich lidskou důstojnost. Mnozí mají děti, rodiče, manželky, a každá hodina zbytečně strávená ve vazební věznici je jim daným soudcem ze života nenávratně uloupena.
Justice svádí dlouhodobě boj o svoji emancipaci. Myslím, že by jí veřejnost lépe rozuměla, kdyby například její samosprávní představitelé minimálně pro počátek dali najevo, že je problém tíží a že o něm mezi sebou budou mluvit. Zatím to vypadá, že je jim to tak trošku jedno.

O autorovi: Radek Pokorný, Autor je advokátem kanceláře Pokorný, Wagner & spol.