Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Mohla ČR porušit pravidla EU, když koupila pro armádu transportní letadla bez výběrového řízení - Radiožurnál- ozvěny dne

Rozhovor s Mgr. Radkem Pokorným

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Premiér Jan Fischer a ministr obrany Martin Barták se ohradili proti výtkám Evropské komise. Ta pohrozila České republice soudem kvůli podezření, že při výběru vojenských transportních letadel oslovila bez řádné soutěže pouze jedinou firmu - španělskou společnost CASA a tím prý porušila pravidla Evropské unie pro veřejné zakázky. Podle ministra Bartáka pošle jeho úřad do Bruselu v řádné lhůtě písemné zdůvodnění svého postupu a tato odpověď údajně bude velmi důrazná. Evropské komisi si na Českou republiku stěžovala italská firma Alenia Aeronautica, jejím zástupcem je právník Radek Pokorný. Dobrý den.

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Na co přesně si společnost Alenia Aeronautica stěžovala?

 

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Můj klient nás pověřil, abychom si stěžovali na to, že Česká republika nevyužila transparentní postup při výběru dodavatele, to znamená, že nepostupovala podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Transparentní postup ale se často u vojenských zakázek nedodržuje?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Evropská komise v tom takzvaném odůvodněném stanovisku, které poslala české vládě, vyjádřila tím způsobem, že tento přímý prodej nebo uzavírání smluv výběrového řízení je akceptovatelný pouze v případě, že se jedná o dodávky zbrojní techniky nebo, nebo podobných systémů, kde jsou jisté utajované skutečnosti, pokud si můžeme, když to přeženu, ten, to letadlo nebo něco jiného najít na Internetu, pokud je běžně přístupné, není důvod, aby nepozbyl transparentní výběrové řízení.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Myslíte si tedy, že neplatí obecně, že na armádní zakázky se vztahují jiná pravidla, než na ostatní?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

No, my se domníváme, že se nevztahují a s naším názorem se ztotožnila Evropská komise, a proto postupovala, jak postupovala.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Mimochodem, jak se společnost Alenia Aeronautica vůbec dozvěděla, že česká armáda tento obchod chystá, když nebyla vypsána soutěž?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Já se omlouvám, můj mandát byl skutečně jenom na zpracování příslušných právních dokumentů a jejich podání, já to netuším, to se musíte obrátit na našeho klienta.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Evropská komise dala ve všem zapravdu vašemu klientovi?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Já se domníváme, že v tom rozsahu, v kterém jsme posílali podnět na Evropskou komisi, tak ano.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Co podle vás z toho momentálně pro Českou republiku vyplývá?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Tak odůvodněné stanovisko je něco jako přežalobní upomínka. A standardní postup komise je, že pokud členská země neprovede nápravu, ta komise podává žalobu, ale jestli bude i v tomto případě postupovat, se musíte dotázat Evropské komise.

Jan BUMBA, moderátor -

-------------------

Co vlastně váš klient přesně požaduje, ta letadla už armáda, myslím teda letadla od CASA, armáda už používá, to by je měla vrátit?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

To se opět musíte zeptat mého klienta, my jsme požadovali nebo mandát naší kanceláře byl, aby Česká republika postupovala ve svých výběrových řízení podle zákona a aby, pokud se to tak nestane, regulátor, v tomto případě komise, protože náš antimonopolní úřad nekonal tak, aby konstatoval, že došlo k porušení zákona. Jaké by byly další kroky, já nemám instrukce a musíte se obrátit na mluvčího mého klienta.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Podle ministra obrany Martina Bartáka premiér Fischer už odeslal předsedovi Evropské komise Barrosovi dopis, ve kterém jednoznačně odmítá podezření, že by mohla být porušena pravidla pro veřejné zakázky. Vaše role už úplně skončila nebo budete vy posílat ještě nějaké další vyjádření, další stanovisko?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Naše role podle mého názoru, pokud nedostaneme nějaké další instrukce od klienta, v této fázi skončila. Dneska je to spor mezi Českou republikou a Evropskou komisí. Samozřejmě členský stát má právo se vyjádřit, já samozřejmě nevylučuju, že pan Barták a případně jeho právní poradci přišli s tak pádnými argumenty, že se Evropská komise "zastydí" a svůj postup zreviduje.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale podle vašich informací nemá česká strana čím moc argumentovat.

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Já nemám informace, já mám nějaký právní názor, který se ztotožňuje s právním názorem mého klienta, které jsme /nesrozumitelné/ z těch dokumentů a my jsme samozřejmě přesvědčeni, že, že i zakázky v oblasti zbrojního průmyslu, pokud nejsou to skutečně vysoce utajované technologie, mají být vybírány transparentním způsobem - výběrovým řízením.

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Řeší Evropská komise podobné stížnosti často?

Radek POKORNÝ, právník, zástupce firmy Alenia Aeronautica

--------------------

Já se přiznám, že na to nedokážu odpovědět a moc s tím nechci spekulovat, protože to nejsou vždy úplně veřejné informace, opět nejlépe se obrátit na komisi. Já se omlouvám, já nechci být příliš strohý, ale pouze se snažím držet prostě v tom, v tom mandátu, který my jsme dostali.

Jan BUMBA, moderátor -

-------------------

Velmi korektně. Děkuji vám za rozhovor.

Právník Radek Pokorný, zástupce italské firmy Aleina Aeronautica. Děkujeme za rozhovor. Na shledanou. .