Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Měli bychom být méně naivní - Hospodářské noviny

L E A D E R S ’ V O I C E
Když občas před půlnocí sepisuji nový příspěvek do této rubriky, vždy si kladu otázku, zda články někdo vůbec čte, respektive zda ten můj někdo dočte až do konce.
Je pravda, že většinou některý kamarád či známý pomocí SMS dá najevo, že text zaznamenal, ale to neznamená, že si jej i přečetl. A když si jej už přečetl, že mu porozuměl.
Nicméně od úterý vím, že alespoň jednoho čtenáře určitě mám, i když si nejsem jist, zda mi plně porozuměl.
Eric Best pojmenoval poznámku ve svém The Fleet Sheet's Final Word, inspirovanou mimo jiné mým sloupkem, »Komerční xenofobie«.
Nechci se příliš zabývat obsahem repliky, ale spíše na její motivy rozvinout svoji předešlou úvahu.
Je nesporné, že co nejhlubší politická i ekonomická evropská integrace je v nejvlastnějším zájmu občanů státu naší velikosti, a já patřím mezi její velmi důrazné podporovatele.
To však neznamená, že bychom měli v obchodních vztazích umožňovat zahraničním investorům více než oni umožňují nám. Pečlivě pozorujme, co oni prohlásí za strategické, a kopírujme jejich přístup.
Pravda, problémy s pokusem prodat mořské přístavy do arabských rukou, které nyní řeší americká vláda, asi mít nebudeme, ale přeskupení v evropské energetice a přístup jednotlivých evropských vlád k němu, to už je něco, co by nás zajímat mělo.
Česká republika provedla v minulých letech - na rozdíl například od Polska - privatizaci ekonomiky do rukou zahraničních investorů v bezprecedentním rozsahu.
Nikterak tento postup nekritizuji, české podnikatelské a manažerské elity byly ve stavu, že nic moc jiného nezbývalo, ale tato situace přináší v dnešní době problémy jiného druhu.
V prvé řadě jde o limitované příležitosti, které nabízí naše ekonomika nově vyrostlé generaci manažerů a podnikatelů. Marná sláva, a nelze se tomu divit, u většiny společností vlastněných zahraničními vlastníky se zásadní podnikatelská rozhodnutí činí mimo území České republiky.
A to řadě českých manažerů pomalu začíná vadit. Nakoupili kvalitní auta, postavili domy a vidí, že i svými schopnostmi se svým západním kolegům mohou rovnat. A tak by chtěli opravdu rozhodovat.
Můj minulý článek nebyl o »komerční xenofobii«, ale o tom, že v minulosti jsme řadu naivních rozhodnutí dělali na základě velmi nedokonalé znalosti západního prostředí, a že se na těchto zmatcích, bohužel, občas podíleli i ti, kteří nám sem přijeli (dle jejich slov) takzvaně pomáhat.
Tento článek je o tom, že v budoucnosti bychom měli být, a určitě budeme, méně naivní. Nic víc, nic míň.


O autorovi: Radek Pokorný, leaders @ economia.cz Autor je advokátem ve firmě Pokorný, Wagner & spol.