Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Lekce ze svobodného trhu - Hospodářské noviny

LEADERS’ VOICE
Když se u nás začali v devadesátých letech objevovat elegantní, anglicky hovořící, pánové z investičních bank a právnických firem, šířili kromě víry ve svoji vlastní nepostradatelnost též ideu zcela svobodného trhu, řádícího na západ od hranic. Suverénně vysvětlovali, že abychom byli jako »na Západě«, musíme privatizovat, zadávat zakázky či nakupovat služby v naprosto volné soutěži, a že zvýhodňování domácích subjektů a podnikatelů jsou komunistické móresy, které v zemích, kde tržní hospodářství existuje bez přestávky, nemají místo. Tato ideologie, nejhlouběji stále zažraná v hlavách části našich novinářů a státních úředníků, do dnešních dní na domácím trhu poškozuje řadu podnikatelů, kteří jsou profesně šikovní, ale nemají ono »světové« jméno.
Čas ale oponou trhl, a tak, jak jsme se celkem bez problémů naučili oblékat do odpovídajících obleků, začali jsme i číst ekonomický tisk a koukat se na zahraniční televize. A najednou, velmi nepříjemně překvapeni, vidíme, zcela v rozporu s roztomilými přednáškami pánů ze Světové banky, jak nepochopitelným neúspěchem končí snaha německé burzy koupit tu londýnskou.
Nízká cena? Ale co vás vede.
To jen britské úřady najednou zjistily, že německý investor je pro jejich burzu nezvaným ženichem. Nebo ta historka, jak čínští investoři chtěli koupit menší americkou petrolejářskou společnost, nabídli akcionářům nejvyšší cenu a ti byli svolni prodat. Takže máme »deal«, řeklo by se. Ale kdepak. Americká vláda a Kongres jsou proti, volný trh nevolný trh. A obchod se nekoná. A třetí příklad z nepřeberného množství. Francie si schválila zákon, který umožňuje úřadům ve vybraných, více než deseti, odvětvích vetovat jakoukoliv akvizici, kterou provede investor, jenž nepochází z Francie. A že i tento šokující zákon, čerstvě napadený Evropskou komisí, si ve Francii vykládají velmi volně, právě zakouší společnost Mittal Steel v pokusu koupit ocelárny Arcelor.
Svět není dokonalý, a to ani ten »vyspělý«. Ti pánové z počátku 90. let to už tehdy věděli velmi dobře a používali a používají na nás své ideologické poučky jako pluh k rozorání neobydlených pustin. Prostě takové korálky pro africké domorodce.


O autorovi: Radek Pokorný, leaders @ economia.cz. Autor je advokátem v advokátní kanceláři Pokorný, Wagner & spol.