Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Léčba šokem - Euro

Pavel Matocha
AAA AUTO
Burza i centrální banka prověřují, zda prodejce ojetin korektně informoval investory

Mateřská společnost prodejce ojetin, AAA Auto Group N. V., je s přehledem a náskokem emitentem, který nejvíce rozladil investory. Od konce září, kdy si investoři mohli začít kupovat její akcie na veřejných trzích v Praze a v Budapešti, ztratily více než 60 procent své hodnoty. To je na necelých šest měsíců slušný výkon. Důvod investorského rozhořčení a volání, aby Česká národní banka (ČNB) coby regulátor kapitálového trhu proti společnosti AAA tvrdě zasáhla, je v dramatickém rozporu mezi očekávanými hospodářskými výsledky firmy ohlašovanými na podzim (zisk 200 milionů korun) a reálným výsledkem přiznaným o čtyři měsíce později (ztráta 120 milionů).
„Tady už jde o důvěru investorů v český kapitálový trh. Není možné to nechat jen tak,“ říká advokát Radek Pokorný. Korektnost informování investorů ze strany AAA začaly zkoumat jak Česká národní banka, tak Burza cenných papírů Praha (BCPP).

BURZA POŽADUJE VYSVĚTLENÍ

Mluvčí společnosti AAA Milan Smutný sice otázky o jakémkoli šetření společnosti AAA ze strany ČNB či BCPP rezolutně popírá, ale mluvčí obou zmíněných institucí informace o prověřování AAA potvrzují.
„Požádali jsme emitenta o vyjádření k některým údajům, které zveřejnil ve svých tiskových zprávách, protože nám to připadlo podezřelé. Uvidíme, co nám odpoví. Zatím se pohybujeme jen v rovině podezření,“ říká mluvčí pražské burzy Jiří Kovařík. A dodává: „Povinnosti emitenta vůči investorům primárně řeší ČNB, nikoli burza. ČNB má na starost dohled nad kapitálovým trhem, a musí proto dohlížet i nad korektností informování investorů. Vím, že ČNB již také zahájila šetření.“
„Česká národní banka prověřuje plnění informačních povinností společností AAA Auto Group N. V. od jejího vstupu na pražskou burzu, což standardně dělá u všech emitentů kótovaných cenných papírů. Na základě svých dosavadních šetření však nedospěla k názoru, že by ze strany společnosti AAA Auto Group N. V. byla porušena některá ze zákonných povinností,“ odpověděla mluvčí ČNB Pavlína Bolfová.
„Šetření s námi může zahájit pouze ČNB coby regulátor kapitálového trhu, a ta nic takového neudělala. Žádné šetření nezačalo, o ničem takovém nevíme. Možná provádějí nějaký svůj standardní monitorovací proces, ale nám ČNB nic neoznámila ani se nás na nic nedotazovala. Obdrželi jsme pouze dopis od Burzy cenných papírů Praha s několika doplňujícími otázkami k našim dříve zveřejněným tiskovým zprávám. Na tyto otázky jim samozřejmě odpovíme,“ říká mluvčí AAA Milan Smutný.
Mluvčí Smutný tvrdí, že společnost AAA informovala investory korektně. I oni prý byli velmi nemile zaskočení tím, jak špatně hospodaření v loňském roce dopadlo. „Jenže to jsme nemohli předvídat. Všichni jsme očekávali zisk. I já jsem si nakoupil akcie společnosti AAA za 55 korun. A kdybyste viděl, jak těžce situaci nese Anthony Denny! Firma je jeho dítě, které vypiplal od jednoho zaměstnance do současné velikosti,“ přesvědčuje Smutný.

MALOVÁNÍ SVĚTLÝCH ZÍTŘKŮ

Na loňském rostoucím trhu byli investoři natolik hladoví, že se zdálo, že s primární emisí akcií může na pražské burze přijít kdokoli a stejně uspěje. S akciemi AAA se začalo obchodovat 26. září 2007 a jejich nabídková cena činila 55 korun za akcii. Úpisem nových akcií získala AAA Auto Group N. V. (nizozemská mateřská společnost skupiny AAA Auto) celkem 34,5 milionu eur, což po odečtení všech nákladů spojených s primární emisí znamenalo čistý výnos 32 milionů eur. Institucionální investoři získali 61 procent emise a retailoví zbylých 39 procent.
Emitent samozřejmě maloval investorům světlé zítřky. A to nejen v době road-show před úpisem primární emise, ale i v následujících měsících. Zakladatel a generální ředitel společnosti Anthony Denny 29. listopadu při oznamování hospodářských výsledků za prvních devět měsíců roku 2007 řekl: „Naše úspěšná expanze na zahraniční trhy výrazně zrychlila i náš růst.“ Skupina AAA Auto za první tři čtvrtletí vykázala čistý zisk 4,3 milionu eur. Denny k tomu dodal: „Ve čtvrtém čtvrtletí si vedeme ještě lépe. Již se nám podařilo otevřít většinu poboček, které jsme do konce roku chtěli uvést do provozu. Celkový počet autocenter se tím zvýšil na čtyřicet čtyři. Skupina zároveň dosáhla i nového rekordu, protože počet prodaných vozů dosáhl tento týden 75 tisíc, což je nejvyšší počet prodaných automobilů v celé historii společnosti.“ A předseda správní rady Vratislav Kulhánek prohlásil: „Věříme, že tyto finanční výsledky, zveřejňované poprvé od IPO, investorům, kteří investovali do našich akcií, potvrdí, že skupina AAA Auto vykazuje výrazný potenciál dalšího růstu. Jsme přesvědčeni, že naše pokračující expanze na zahraniční trhy našim investorům zajistí jak zajímavý růst, tak atraktivní návratnost investic.“
Ještě v polovině prosince šířila společnost optimistické vize. V tiskové zprávě ze 13. prosince je uvedeno: „Vedle pokračující expanze se skupina AAA Auto chce v příštím roce zaměřit na zvyšování efektivity a ziskovosti. Pobočky otevřené v roce 2007 již budou plně využívat svůj obchodní potenciál a podpoří další zlepšení ziskových ukazatelů.,Investice do akcií AAA Auto Group N. V., která je vzhledem k růstovému potenciálu vnímaná převážně jako dlouhodobá, by proto měla přinášet první ovoce v podobě růstu cen akcií a výnosu pro akcionáře,‘ zdůraznil A. J. Denny.“
A dokonce 9. ledna letošního roku firma oznamovala, že splnila cíl pro rok 2007 a prodala rekordních 80 tisíc automobilů.

PŘIZNÁNÍ KRIZE

Jenže o necelý měsíc později (8. února 2008) vydala společnost varování, že „očekává propad klíčových finančních ukazatelů za rok 2007“. A na konci února zveřejnila předběžné hospodářské výsledky, ve kterých vykazuje za rok 2007 ztrátu 4,9 milionu eur.
Jak je možné, že ze zisku 4,3 milionu eur je za tři měsíce ztráta 4,9 milionu eur, jestliže mezi tím firma vydávala jen pozitivní a optimistické zprávy? V oficiální tiskové zprávě to AAA vysvětlovala jednak růstem nákladů spojených s prudkou expanzí, jednak s poklesem dynamiky na trhu s ojetými vozidly. „Dalším z faktorů, které ovlivnily hospodářský výsledek za rok 2007, bylo zaúčtování některých nákladových položek vyplývajících z předchozích čtvrtletí až závěrem roku – a to v důsledku zavádění nových reportingových procesů a IT systémů. Tyto položky dále navýšily provozní náklady za čtvrté čtvrtletí roku. Také jednorázové náklady na implementaci mezinárodního informačního systému Navision v Maďarsku byly zaúčtovány v průběhu posledního čtvrtletí loňského roku,“ je napsáno ve zprávě společnosti z 8. února 2008. Všechny tyto náklady jsou však přece dlouho předem známé a společnost musela vědět, že je bude na konci roku zaúčtovávat.
Mluvčí společnosti Milan Smutný vysvětloval minulý týden, že důvodem hospodářského propadu ve čtvrtém čtvrtletí byl „neočekávatelný propad prodejů v listopadu a prosinci“. „V listopadu prodeje klesly proti říjnu o patnáct procent a v prosinci proti listopadu o dalších čtrnáct procent. Exploze dovozu vraků z Německa a silná koruna jdou proti nám,“ smutně říká mluvčí AAA.
Nemají se tedy investoři obávat, že propad bude pokračovat? Koruna je přece stále silná. „Anthony Denny oznámil, že některé negativní trendy pokračovaly i v prvních dvou měsících letošního roku. Žádná čísla ale neuváděl,“ řekl mluvčí AAA Auta Milan Smutný týdeníku EURO.
Důvěřiví investoři zažívají léčbu šokem.

***

KAM SE ZTRATILO 9,2 MILIONU EUR?

Za prvních devět měsíců loňského roku firma AAA Auto ohlásila zisk 4,3 milionu eur. V pozitivních zprávách pokračovala i v posledních měsících roku. Letos v únoru ale přiznala, že rok 2007 pro ni skončil ztrátou 4,9 milionu eur.

ATRAKTIVNÍ ZTRÁTA

„Pokračující expanze na zahraniční trhy našim investorům zajistí jak zajímavý růst, tak atraktivní návratnost investic,“ říkal na konci listopadu předseda správní rady AAA Auta Vratislav Kulhánek. Reálně však zatím investoři ztratili 60 procent své investice.

HLEDAJÍ DNO

Kurz akcií AAA od uvedení na burzu trvale klesá

Pramen: Magnus, Čekia

Foto autor| FOTO: Martin Pinkas

Foto popis| KOČIČÍ NEBE JE MYŠÍ PEKLO. Primární emise akcií AAA vynesla 32 milionů eur. Zakladatel společnosti Anthony Denny může být na rozdíl od investorů spokojen.
Foto autor| FOTO: Martin Pinkas

O autorovi| PAVEL MATOCHA (pavel.matocha @ euro.cz)