Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

LAW FIT 2013: Přehodnoťme pojetí autorského práva na internetu! - 4.6.2013 e-pravo.cz

Dne 13. května 2013 se konal první ročník konference LAW FIT, nového projektu Fakulty informačních technologií ČVUT, jehož snahou je setkání významných osobností z oblasti jak práva, tak informačních technologií v České republice a jejich diskuse nad aktuálními problémy práva a informatiky. V letošním prvním ročníku účastníci konference diskutovali nad tématem odpovědnosti na internetu, a to ve čtyřech různých blocích.

Jako panelisté se na konferenci setkali zástupci GTS Czech, Google Czech Republic, Centrum Holdings, AutoCont CZ, ČEZ, ORACLE Czech, advokátních kanceláří Baker & McKenzie, Kinstellar, Pelikán Krofta Kohoutek či Pokorný, Wagner & partneři, České protipirátské unie, Městského soudu v Praze, Policejního prezidia, Masarykovy univerzity a Hospodářských novin.
(...)

Blok IV: Odpovědnost při outsourcingu služeb v oblasti IT

Závěr konference patřil odpovědnosti při outsourcingu služeb v oblasti IT. Spolupráci na velkém projektu při outsourcingu v IT představili Tomáš Ščerba z advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & partneři a Jiří Sedlák z ČEZ. Zdůraznili zejména nutnost plánovat outsourcing v oblasti IT jako dlouhodobé řešení a to ve všech jeho aspektech a fázích a nikoli jen jako řešení spojené s funkcí a krátkodobými cíli konkrétního manažera. To podpořili i alarmující statistikou, že úspěšných projektů v oblasti outsourcingu IT je okolo 10-20%. Jiří Šebesta z GTS Czech například připomněl, že přesunutím svého provozu do cloudu se nelze zbavit odpovědnosti za licencování. Licenci je povinen pořídit si ten, kdo software užívá, a poskytovatel cloudu zpravidla pomůže správné licence zprostředkovat. Jiří Matzner, jednatel Oracle Czech, v závěru konference poukázal na problémy, které se mohou vyskytnout při přechodu na jiného poskytovatele cloudu.

Konference LAW FIT se zúčastnilo 150 posluchačů z praxe v oblasti IT i advokacie a z řad studentů technických i humanitních vysokých škol. Účastníci konference měli možnost spoluvytvářet sdílené poznámky, které jsou ke stažení na adrese goo.gl/NezUm.

Autor: Zdeněk Kučera

Zdroj: e-pravo.cz