Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Kromě ČEZ je tu řada dalších adeptů - Hospodářské noviny

Neohlášená návštěva pracovníků Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v několika českých energetických společnostech vyvolala v minulých dnech celkem zaslouženou pozornost. Zatímco český antimonopolní úřad prováděl podobná šetření v minulých letech poměrně často, takto masivní "nálet" pracovníků EK na nějakou lokální firmu jsme zažili poprvé.

Příjemné je, že jak čeští politici, tak média složili tuto zkoušku na výbornou. I když se tu a tam objevily o akci dílčí nepřesnosti, celkový kontext informování a komentování šetření byl velmi umírněný a solidní. Samozřejmě, například média, věrna svému úkolu zaujmout, používala expresivní výrazy o "komandech Evropské komise", která "vtrhla" do firem atd., ale to není ani tak chyba v kvalitě informování, ale pouze daň za směřování médií od role čistě informační k roli polobaviče.

Ve skutečnosti nikdo nikam vtrhávat nemusel, inspektoři slušně a spořádaně prošli recepcí a udělali svoji práci. Protože se jednalo o úkony, které jsou běžné a kterých Komise dělá, nejen v sektoru energetiky, ročně minimálně desítky, probíhalo vše velmi poklidně. Pracovníci kontrolovaných společností znali svoje povinnosti a práva, pracovníci EK taktéž, takže žádná dramata se nekonala.

Existence jasných pravidel respektovaných oběma stranami je v takovýchto případech nezbytná, neboť, ačkoliv se jedná o postupy, kterým se budou muset české nejen energetické firmy i v budoucnosti čas od času podrobit, není to lidsky nic příjemného. Pokud se vám cizí člověk přehrabuje v peněžence, osobní aktovce či vám šmejdí ve fotografiích z dovolené, na dobré náladě to nepřidá. Na druhé straně je to daň za velikost, za příležitost působit na rozsáhlém evropském trhu, za právo být případně chráněn před velkými evropskými konkurenty.

Část takovýchto řízení končí bez negativního výsledku, ale některá mohou dopadnout citelnou finanční sankcí a nápravným opatřením. I toto není nic neobvyklého a nezbytně nutícího k panice. Soutěžní právo není stacionární disciplína, jeho aplikace znamená nejen jednoduché podřízení se, ale též konflikty s regulátorem, které ne vždy končí vítězstvím.

Podstatné je, aby výnosy a náklady měly ve výsledku kladné číslo a ne záporné. Například pro Microsoft je permanentní souboj s antimonopolními úřady trvalou součástí jeho podnikání. Nezdá se však, že by to nebyla úspěšná firma. ČEZ, jež si byl zjevně vědom svého postavení na trhu, měl včas a řádně zpracované interní postupy a proto šetření proběhlo nekonfliktně. Umím na místě vyjmenovat desítky společností, které by měly být připraveny obdobně. V budoucnosti se jim to bohatě vyplatí.

O autorovi: Radek Pokorný ( AK Pokorný, Wagner & spol.)