Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Krokodýl Denny - Euro

str. 04 Editorial
Karel Zaoral
ZTRÁTA AAA AUTO

Oznámení ztráty AAA Auta poslalo akcie společnosti do cenového suterénu a majitelé cenných papírů autobazaru si nyní už oficiálně mohou rvát vlasy. Tedy pokud jim po půlročním držení ztrátových pozic ke rvaní ještě nějaké zbyly.
V tiskové zprávě z 8. února firma uvedla: „Růst společnosti na současných i nových trzích doprovázely problémy v oblasti lidských zdrojů, zejména při hledání středního a vyššího managementu. Tento vývoj, který jsme indikovali již ve třetím čtvrtletí, pokračoval i v posledních třech měsících roku 2007.“ Tyto věty ve srovnání s prospektem firmy vyznívají doslova skandálně. Šéf firmy se odvolává na personální politiku, kterou v prospektu naopak vyzvedává coby konkurenční výhodu – tedy jeden z důvodů, proč by potenciální akcionáři měli nakupovat. I druhá věta má velkou razanci. Denny přiznává, že o hrozbě problémů s lidskými zdroji věděl už ve třetím čtvrtletí, tedy před a během roadshow. Opět v době, kdy personální kvalitu firmy používal jako prodejní argument. Denny zná svůj byznys a ví, že tento druh podnikání stojí de facto pouze na kvalitě obchodníků. A také dobře ví, že sebemenší výpadek prodejů vážně ohrozí celoroční výsledky. „Jsme znepokojení ziskovostí expanze AAA, hlavně vzhledem k udržení marží v zahraničních filiálkách. Zvýšení nákladů na financování o půl procentního bodu sníží čistý zisk společnosti o pět procent,“ varovali analytici Wood & Company ještě před nepříznivými zprávami o stavu hospodaření firmy. Otázkou je, kdy by se informace o mizerném stavu financí uvnitř AAA Auta dostaly na veřejnost, nebýt jejich varování. Dosavadní průběh kauzy nasvědčuje tomu, že šéf firmy považuje primární emisi pouze za způsob, jak rychle přijít k penězům. Ostatní atributy, jako je odpovědnost vůči akcionářům, se zdají být vedlejší. Samorostlý styl vedení firmy bez ohledu na zaběhnutá pravidla je filmovému lovci podobný určitě jen čistě náhodou.
Anthony Denny dosud ani nesdělil, jak velké ztráty vlastně dosáhl. Odmítá komentáře analytiků, kteří předpovídali zhruba dvěstěmilionovou ztrátu, ale zároveň nechce potvrdit, zda je to více než sto milionů korun. Prý se to dozvíme koncem února. „Jedna z nejvýznamnějších průběžných informačních povinností emitentů se vztahuje na kurzotvorné skutečnosti, které jsou předmětem průběžné informační povinnosti formulované v zákoně o cenných papírech. Podle uvedeného ustanovení je emitent povinen během roku bez zbytečného odkladu uveřejňovat podstatné změny, které nejsou veřejně známé a jež se týkají hospodářské a zejména finanční situace,“ uvádí Komise pro cenné papíry (KCP) v dokumentu o průběžné informační povinnosti. Pomineme-li už tak fatální skutečnost, že Denny zamlčel hrozící personální potíže při roadshow a neuvedl pravdivé informace v prospektu, kdy vlastně zjistil, že definitivně nastal průšvih?
„Existují signály, že informace o špatném stavu financí prosakovaly mezi akcionáře už dříve. Je tu určitá skupina, která uvažuje o podání žaloby, jíž se chce domoci náhrady škody,“ tvrdí právník Radek Pokorný. Je eticky i právně košer pět měsíců mlčet, respektive mlžit zprávami o růstu poboček, jestliže rozdíl mezi očekávaným ziskem a analytiky odhadovanou ztrátou je téměř půl miliardy korun? Minimálně dle zmíněného dokumentu KCP nikoli. „Bez zbytečného odkladu“ znamená zítra, pozítří nebo nejpozději řekněme za týden, avšak ne za pět měsíců. Je už pouze úsměvné uvádět jako jeden z důvodů ztráty zavedení Navisionu, tedy softwaru a jeho promítnutí do ceny vozidel vedení firmy. Jestliže o finanční situaci AAA Auta vedení nemělo ponětí, pak asi právě proto, že Navision manažeři nepoužívali. Místo toho informace o tržbách házeli do porcelánových prasátek. A když se po hromadném svozu a rozbití čuníků na nádvoří Dennyho zámečku v Praze 6 místo hotovosti vysypaly dlužní úpisy, byl nejvyšší čas sepsat tiskovou zprávu.
Nyní je na regulátorovi trhu, aby jednal. Z hlediska zachování transparentnosti a důvěry akcionářů musí být zodpovězeno několik otázek. Především Denny musí vysvětlit výroky o znalosti hrozících personálních potíží před roadshow. Dále se musí zjistit, jak dlouho firma tajila prohlubující se finanční potíže. A bylo by také zajímavé vědět, ke komu že to „prosakovaly“ zprávy o špatném hospodaření.

Anthony Denny dosud nesdělil, jaké ztráty dosáhl

Foto popis|

O autorovi| KAREL ZAORAL (karel.zaoral @ euro.cz)