Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Kdyby se každý dopis z Bruselu bral tak vážně - Hospodářské noviny

»Všechno zlé je k něčemu dobré« - lidová moudrost, kterou nám zde nechali naši předkové zřejmě proto, aby se jejich potomci z toho, co je čekalo, úplně nezbláznili. Vzpomněl jsem si na tento, řekněme tomu bonmotek, když jsem četl jak vážně, nechci říci nadšeně, přijali někteří čeští politici »dopis« z Bruselu ve věci »Knihovna na Letné«. Protože problematika veřejných zakázek, a zvláště ve vztahu k dohledu nad plněním závazků České republiky vůči Evropské unii, patří mezi výrazné specializace naší advokátní kanceláře, jsem nadšen kolik úcty a pozitivního přitakání získalo jedno, s největší pravděpodobností zcela nezávazné stanovisko příslušného generálního direktorátu (DG) pro vnitřní obchod. Ale vezměme to od začátku. Protože předmětný dokument přesně neznám, vycházím z předpokladu, že mohlo jít maximálně o stanovisko, kterým se snaží příslušný útvar najít shodu mezi svým odlišným právním názorem a postojem daného členského státu. Teprve poté, co tyto konzultace nikam nevedou, hledá příslušný direktoriát podporu v komisi, a pokud takovouto podporu vůbec získá, zahajuje komise s členským státem oficiální řízení. Které může, nevyhoví-li členský stát v dvoukolovém řízení komisi, skončit podáním žaloby vůči takovémuto státu u Evropského soudního dvora. Tolik procedura. Protože se dané problematice věnuji řadu let, jsem dalek tomu, mít vůči pracovníkům příslušného direktoriátu přezíravý vztah, na to jsou u nás kadeti jiní lidé. Dle mého názoru v tomto úseku pracují kompetentní, vzdělaní lidé a jejich názory je třeba brát vážně a pečlivě se nad nimi zamýšlet. Ale ani oni, zvláště v první fázi řízení, nejsou neomylní. Mé nadšení vyjádřené v úvodu této úvahy vyplývá z toho, že příslušný DG se zdaleka nezabývá ve vztahu k České republice jen Kaplického knihovnou. Ale souběžně tam běží řada jiných, opravdu závažných řízení, ať už iniciovaných naší kanceláří, nebo jinými kolegy. A o řadě z nich toho vím podstatně více a proto věřím, že na základě principu »equal treatment«, to znamená rovného zacházení, stejnou presumpci správnosti dá naše politická elita i jiným »dopisům z Bruselu«, z nichž některé již mají charakter takzvaného odůvodněného stanoviska, to znamená jakési předžalobní upomínky. Mám-li být zcela konkrétní, těším se například, jak Ústecký kraj začne v budoucnu vyhlašovat na dotace na autobusovou dopravu výběrové řízení dle Zákona o zadávání veřejných zakázek (a inspiruje k témuž například České dráhy), Lesy ČR se ještě jednou zamyslí nad tím, jak vypisují zakázky, a několik významných ministerstev jakbysmet. Když už jim o tom píší z toho Bruselu, že ano. Foto popis| O autorovi| RADEK POKORNÝ, Autor je advokátem kanceláře Pokorný, Wagner & spol.