Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Jak ven z krize? nepodlehnout „blbé“ náladě - Hospodářské noviny

Některé firmy určitě šetří ze skutečné nutnosti, protože jejich byznys se vinou ekonomických problémů omezil.
Řada podnikatelů a firem také určitě byla nucena svůj boj s nepřízní osudu definitivně vzdát. Tento fakt zcela určitě není možné nijak zlehčovat.
Jsem ale přesvědčen, že velká část dalších subjektů k úsporným krokům přistupuje jen preventivně: co kdyby.
Často je důvodem také příkaz zahraničních matek, které potřebují vylepšit cash-flow.
Nejsou neznámé případy, kdy české pobočky nadnárodních firem svými pozitivními výkony dotují podstatnou část finančních výsledků svých mnohem větších majitelů.
Klasickým příkladem budiž české banky. Jejich finanční zdraví je v porovnání se stejnými institucemi v západní Evropě ukázkové.
Omezování benefitů, krácení prémií, škrty ve služebních cestách - to jsou jen příklady způsobů, kterými podnikatelské subjekty snižují náklady, ať už proto, že skutečně musí, nebo z důvodů jiných.
Ale jak věděl už legendární Leo Popper v knihách Oty Pavla, pokud chcete mít úspěch, je nutné reprezentovat - v dobách dobrých i v dobách zlých.
I když šetříme, nemusíme o tom vykládat na každém rohu. Naopak - měli bychom šířit dobrou náladu a přispět tak k celkové změně „psychiky“ společnosti.
Přehnaným pesimismem totiž nepomůžeme ani sobě, ani svému okolí.
Tento princip by dnes měl více než kdy jindy fungovat ve všech firmách, ale především v těch velkých, které udávají tón náladě celého trhu, svým subdodavatelům, zákazníkům a dalším.
Je logické, že taková věc se nemůže úspěšně podařit bez spolupráce všech ve společnosti.
Zní to nemožně? Jsem v této věci optimista.
Nedávno jsem viděl průzkum, který překvapivě konstatoval: V době krize se loajalita a motivace zaměstnanců v České republice radikálním způsobem prudce zvýšily.
Vypadá to, jako bychom všichni pochopili jednoduchý fakt: problémy nejrychleji překonáme, pokud budeme všichni postupovat společně.
Nyní je tedy před managementy českých firem jednoznačný a jasný úkol: vysvětlit všem svým zaměstnancům, že způsob, jak urychlit konec všech problémů, je nepodlehnout „blbé náladě“ a i přes vnitřní úspory, vyšší nasazení a celkově složitou situaci šířit směrem ven z podniku optimismus.

***

Přehnaným pesimismem nepomůžeme ani sobě, ani svému okolí. Tento princip by měl zvláště dnes fungovat i ve všech firmách.


O autorovi: Radek Pokorný, Partner Pokorný, Wagner & Partner