Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Jak chtějí advokáti změnit rozhodčí soud - HN 10.6.11

 

Největší český rozhodčí soud – Rozhodčí soud při Agrární komoře ČR a Hospodářské komoře ČR – už dlouho čelí nedůvěře značné části veřejnosti. Jedni mu vyčítají, že je pod vlivem velkých advokátních kanceláří. Tyto kanceláře ho zase nedoporučují svým klientům, protože mají obavy z podjatosti rozhodců nebo přílišného vlivu předsednictva soudu. Loni bylo zvoleno nové vedení soudu a to se rozhodlo svolat schůzku v uzavřeném kruhu, kam přizvalo právníky velkých advokátních kanceláří, zástupce podnikatelů a bank. Na základě schůzky skupina 15 významných advokátních kanceláří sestavila dopis obsahující 10 základních bodů, co by se mělo na soudu změnit, aby si získal důvěru:
1. Vyřešit způsob jmenování předsedy rozhodčího panelu – navrhují volbu kolektivním orgánem. Dnes jej jmenuje předseda soudu.
2. Způsob jmenování předsednictva soudu – navrhují jmenování širším spektrem „klientů soudu“. Dnes je voleno představenstvy AK ČR a HK ČR.
3. Požadavek na neslučitelnost člena předsednictva soudu s výkonem předsedy panelů jmenovaných soudem a zástupcem stran v řízení.
4. Přijetí etických pravidel a pravidel proti konfliktu zájmu.
5. Zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti průběhu řízení – navrhují zavedení harmonogramu řízení u soudu a jeho kontroly předsednictvem.
6. Provedení efektivního systému garance kvality rozhodování – navrhují posílení role předsednictva a zavedení revize a oponentury nálezů.
7. Sjednocení rozhodovací praxe – navrhováno je sjednocení výkladu zákonů upravujících řízení u soudů a pravidel pro přiznání nákladů.
8. Otevření seznamu rozhodců, ze kterých jsou voleni, nebo jeho úplné zrušení – kvůli transparentnosti a navrhují zveřejnění informací o jednotlivých rozhodcích. 9. Zvýšení odměn rozhodců pro zkvalitnění rozhodování a zamezení korupce – navrhují změnu struktury odměňování např. na základě hodinových sazeb nebo zrušení minimálního poplatku.
10. Větší investice do lidského a věcného zázemí soudu – chybí zázemí pro řízení v cizích jazycích.
V květnu došlo k vytvoření čtyř odborných komisí složených především z advokátů oslovených kanceláří, které body petice zkoumají a do konce tohoto roku mají přijít s řešeními. „Pokud se někdo z opomenuté kanceláře přihlásí, tak jej rádi do komisí ještě doplníme. Stále ještě máme kapacitu pro 12 až 15 lidí,“ říká Radek Pokorný, místopředseda soudu. „Neříkám, že všechno, co se v komisích udělá, předsednictvo akceptuje, ale budeme to vnímat jako zásadní hlas z trhu,“ dodává.

***

Pokud se někdo z opomenuté kanceláře v tuto chvíli přihlásí, tak jej rádi do komisí ještě doplníme. Radek Pokorný místopředseda Rozhodčího soudu při AK ČR a HK ČR

O autorovi| Tomáš Hülle, tomas.hulle @ economia.cz