Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Finančně jsme podpořili Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o. s.

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je občanské sdružení s celostátní působností a bylo založeno ustavující členskou schůzí v září roku 1996. Tato nezisková organizace v současné době sdružuje více než 260 rodin vychovávajících děti s Downovým syndromem. Umožňuje jim setkávat se, rozšiřovat své znalosti a předávat si zkušenosti se zvládáním této životní situace.

 Občanské sdružení Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem prosazuje principy občanských a lidských práv osob se zdravotním postižením. Obhajuje práva osob s Downovým syndromem a rodičům poskytuje poradenství v sociálně právní problematice. Snaží se též o nezkreslené a pozitivní informování širší veřejnosti o problematice Downova syndromu. V neposlední řadě pak spolupracuje s organizacemi a odbornou veřejností podobného zaměření v Česku i v zahraničí.

Více o sdružení najdete na adrese: www.downsyndrom.cz