Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Finančně jsme podpořili neziskovou organizaci Člověk v tísni

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považuje za základní hodnoty a věří, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
Člověk v tísni usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země. Aktivně se podílí na vytváření společnosti, ve které jsou kulturní, etnické, rasové a jiné odlišnosti zdrojem obohacení, nikoli konfliktů.

Jsme součástí občanské společnosti. Činnost Člověka v tísni vychází z osobní iniciativy a aktivity stovek zaměstnanců a dobrovolníků, jak v České republice, tak v desítkách zemí, kde pracuje a z důvěry a podpory, kterou pro svoji práci získává od jednotlivců, firem, vlád i mezinárodních institucí.
Oblasti a priority činnosti si lidé v Člověku v tísni určují sami, podle naléhavosti situace a podle jejich reálných možností něco změnit. Nemohou pracovat všude, za podstatný považují skutečný dopad.

Více informací o organizaci na www.clovekvtisni.cz.