Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Evropská komise potvrdila, že se bude zabývat kauzou „Railjety“ - 23.8.2011 Technivký týdeník

EK rozhodla, že přezkoumá podnět společnosti Škoda Transportation, která se na ni obrátila s podezřením na porušování pravidel při zadávání veřejných zakázek. Škoda Transportation totiž nesouhlasí s postupem Českých drah ohledně plánovaného uzavření smlouvy s rakouskými Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) o dodávce 16 kusů vagónových souprav Railjet. Tuto zakázku získala společnost Siemens za cca 5 miliard korun.
„Evropská komise už týden po odeslání našeho podnětu rozhodla, že případ přezkoumá. Posoudí, zda postup Českých drah není v rozporu s evropským právem,“ říká Radek Pokorný, právní zástupce Škoda Transportation.
Podnětem Evropské komisi Škoda Transportation reaguje na absenci zadávacího řízení, které je pro ČD v případě koupě vozů od jejich výrobce, společnosti Siemens, podle jejího názoru povinné. Ve stejné věci se společnost Škoda Transportation obrátila i na ÚOHS. Úřad v předběžném opatření zakázal Českým drahám uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby pravomocného skončení řízení před ÚOHS. Proti tomuto rozhodnutí se České dráhy odvolaly.
Právní zástupci Škoda Transportation se obávají, že ÚOHS hodlá postupovat nestandardně a v rozporu se zákonem.
Důvodem obav jsou poslední požadavky, jež ÚOHS vznesl vůči společnosti Škoda Transportation a které budí dojem, že se ÚOHS snaží získat podklady k tomu, aby mohl zpochybnit aktivní legitimaci Škody Transportation v případu a celé řízení tak zastavil. To ostatně potvrzují i výroky předsedy ÚOHS Petra Rafaje v Lidových novinách z 15. srpna 2011.
„ÚOHS má podle zákona i podle stávající rozhodující praxe primárně zkoumat, zda České dráhy postupují v této mnohamiliardové zakázce oprávněně či nikoliv. Antimonopolní úřad není ani nemůže být v pozici, kdy sám požaduje předložení konkurenční nabídky nebo hodnotí naše kvalifikační předpoklady či dokonce supluje průběh výběrového řízení. Takovýto „novátorský přístup“ je mimo hranice zákona a jen podporuje vznesená podezření,“ říká Lubomíra Černá, mluvčí Škoda Transportation. Škoda Transportation v této souvislosti zdůrazňuje, že do dnešního dne neobdržela odvolání Českých drah proti předběžnému opatření, jež bylo nařízeno z jejího podnětu. Škoda Transportation pevně věří, že se ÚOHS v tomto případu neodchýlí od své dosavadní patnáctileté rozhodovací praxe.