Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Napsali jsme

Lubomír Lízal právníkem - Hospodářské noviny

Ekonom Lubomír Lízal se v textu Nikdo vám nedá to, co politici slíbí (HN, 22. července), pustil také do problematiky ústavně-právní. Nápad zdaňovat nedoložené příjmy označil za „problematický“ a „podivný“. Dodal pak, že „obdobné ustanovení zrušil na Slovensku Ústavní soud a náš právní řád není v základních principech natolik odlišný“.
Autorův výlet do oblasti srovnávacího práva mi připadá jako celkem signifikantní ukázka kvality veřejné diskuse v našem prostoru. Ano, je nesporné, že právní věda i praxe obou zemí se v době společného státu vyvíjely v symbióze. To ovšem neznamená, že sedmnáct let po rozdělení lze cokoliv v českém právním řádu dovozovat z rozhodnutí slovenského soudu. Jednak se tamní právní řád již dávno vydal svojí cestou (včetně základního zákona) a jednak právo se nalézá a ne mechanicky aplikuje, zvláště u soudů vyšší instance.
V této souvislosti jsem si vzpomněl na příhodu z pamětí Margaret Thatcherové „Roky na Downing Street“. Bývala britská premiérka vzpomíná, jak si před první cestou do Moskvy svolala všechny britské kremlology a diskutovala s nimi. Následně si posteskla, že jí provedli skvělou systémovou analýzu problému, která má ale jednu chybu v metodě: vnitřní ústrojenství tygra a kočky jsou systémově stejná, nicméně jde o úplně jiná zvířata. Shrnuto: vyvozovat, že cokoliv v našem právním řádu bude (nebo může být) odmítnuto Ústavním soudem, protože na Slovensku se tak stalo, je krátkozraké.
Veřejná diskuse svou podstatou sice umožňuje svým způsobem plácnout, co komu slina na jazyk přinese, a tvrdit, že je to jen demokratická výměna názorů, ale důsledky tohoto nezodpovědného přístupu k veřejnému prostoru jsou často tragické. Politická rozhodnutí jsou totiž přečasto činěna na základě takto pokroucených a bezcenných debat.
Nechci být demagogický, ale je prostě fakt, že příliš mnoho zdejších analytiků, ekonomických novinářů a také ekonomů dluží veřejnosti – a tedy i čtenářům novin – nejen samozřejmou omluvu, ale minimálně také seriózní úvahu o alespoň trochu jiném přístupu k používání své odborné autority.

***

Poměřovat české právo slovenským už pár let nemá valného smyslu.


O autorovi: Radek Pokorný, Autor je advokát
 

Další novinky z médií

Lubomír Lízal právníkem - Hospodářské noviny 04.08.2009

O bezohlednosti státní mašinerie a kauze Budišov - Hospodářské noviny 20.07.2009

Reformu statní správy již nelze odkládat - Hospodářské noviny 30.06.2009

Víc hlav víc ví? Ne vždycky - Hospodářské noviny 15.06.2009

Niekoľko úvah nad zákonom č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonoch a autorizovanej konverzii dokumentov - Právní rozhledy 01.06.2009

Krizi zavinili analytici a novináři - Hospodářské noviny 01.06.2009

Ani pilka na železo není k zahození - Hospodářské noviny 01.06.2009

Právní prostředí v době krize... online rozhovor s advokátem Radkem Pokorným - partia.cz 28.01.2009

Z1 Business - www.z1tv.cz 27.01.2009

Kdyby se každý dopis z Bruselu bral tak vážně - Hospodářské noviny 12.08.2008

page:  1 2  3 4 5