Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Dokdy reklamovat a uschovat výpisy bank - Právo

Běžný účet v bance má už dnes téměř každá rodina. Ne každá však pravidelně a důkladně kontroluje došlé výpisy. Nechám to na později, řekne si leckdo, a tak se výpisy někde v šuplíku hromadí. Pak vzniká častá otázka: Dokdy jevlastně nutné reklamovat bankovní výpisy a jak dlouho je nutné výpisy uschovávat. Okamžitou kontrolu chtějí všechny banky Všechny banky doporučují svým klientům, aby kontrolu výpisů dělali hned po jejich obdržení. Například GE Money Bank uvádí na každém výpisu: „Žádáme Vás o okamžité překontrolování uvedených údajů a v případě nesouhlasu informujte obchodní místo spravující tento účet.“ Jiné banky na výpise, ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách zase třeba sdělují, že pokud banka neobdrží například ve lhůtě 14 dnů námitky od klienta, považuje zůstatek účtu za schválený klientem. Pokud se ke kontrole klient hned nedostane, nebo až po případně stanovené lhůtě, například po více než čtrnácti dnech, neznamená to, že ztrácí v budoucnu právo na reklamaci. Smyslem okamžité kontroly je, aby banka měla včas správné podklady pro uzavření svého účetnictví. Okamžitá kontrola je ale výhodná i pro klienta a lze ji vřele doporučit. Má totiž ještě v čerstvé paměti transakce v uplynulém období, doklady o nich a všechny údaje může snadno prověřit. Když kontrolu odloží, buď se už k ní nedostane, nebo vše je pak mnohem pracnější. Rozdílný přístup k reklamacím A co když klient banku na případnou chybu neupozorní bezprostředně po obdržení výpisu, ale až později? Dokdy má právo nesrovnalost reklamovat? Obchodní zákoník, který upravuje běžné účty, tuto záležitost výslovně neřeší. Lhůty pro uplatnění reklamace bývají stanoveny ve smlouvách o účtu nebo tyto smlouvy odkazují na všeobecné obchodní podmínky banky či na její reklamační řád. Část bank tímto způsobem staví před klienty poměrně krátkou lhůtu pro reklamaci. Například Česká spořitelna od klientů požaduje, aby majitel účtu po doručení výpisu zkontroloval správnost zúčtování a případnou nesrovnalost písemně oznámil bance nejpozději do tří měsíců od vzniku závady. Raiffeisenbank a eBanka zase chtějí od klientů, aby požadavek na odstranění závady uplatnili nejpozději do šesti měsíců od jejich vzniku. Jiné banky jsou benevolentnější. Například Komerční banka uvádí jako maximální pro případnou reklamaci čtyři roky od vzniku škody. GE Money Bank doporučuje reklamaci „po zjištění nedostatku, nejlépe do patnácti dnů“. Banky jsou přitom všeobecně přísnější u některých transakcí, zejména u těch, které jsou provedené platební kartou. Odkazují se přitom na reklamační řády příslušných karetních asociací. Například Komerční banka v tomto případě požaduje reklamaci do 40 kalendářních dnů ode dne zúčtování sporné položky, GE Money Bank do 60 dnů od zaúčtování. Závazné termíny? Jsou tyto termíny pro klienty právně závazné? Banky a někteří další odborníci tvrdí, že ano. „Reklamační lhůty, které uvádí smlouva, všeobecné obchodní podmínky banky či reklamační řád jsou závazné. Když je klient promešká, má smůlu, své požadavky už nemůže uplatnit,“ soudí například finanční arbitr František Klufa. Existují ale i jiné názory. Například podle Mgr. Radka Pokorného z pražské advokátní kanceláře Pokorný, Wagner a spol. lze zmíněné reklamační lhůty považovat jen za „pořádkově technické“. „Těžko může mít banka majetkový prospěch jen díky tomu, že klient promešká nějakou lhůtu. Nikdo nemůže nabýt peníze bez právního důvodu,“ uvedl Pokorný. Podle jeho mínění by se mohl klient s tímto argumentem domáhat náhrady škody do dvou, pravděpodobně i do čtyř let po jejím vzniku. Kdo má pravdu? Těžko říct. Ale reklamační řády Komerční banky a GE Money Bank jako by už částečně předjímaly, že před soudem by krátké přísné lhůty nemusely obstát. Leccos naznačuje i to, že při sporech řešených finančním arbitrem banky neuplatňují námitky o uplynutí reklamační lhůty. „Od zahájení činnosti finančního arbitra, tedy od roku 2003, ani jedna banka ve sporu nenamítla, že klient promeškal lhůtu pro reklamaci,“ řekl arbitr Klufa. V každém případě je ale dobré reklamační lhůty bank znát a pokud možno respektovat. Archivovat co nejdéle A jak dlouho by měli klienti uchovávat výpisy? Zákon jim v tom neukládá žádné povinnosti. Banky doporučují aspoň půl roku, lépe jeden rok a více, Komerční banka radí co nejdéle – až čtyři roky. Klient se tedy musí rozhodnout sám. Je pravda, že po jednom roce od zaslání výpisu těžko někdo bude hledat nějakou chybu, ale na druhé straně výpisy nejsou jenom pro kontrolu. Dávají i důležité informace o hospodaření rodiny, a tak i z toho důvodu může být užitečné je uschovávat dlouhou dobu. Lepší je se zbavit jiných, zcela zbytečných papírů. Ve výhodě jsou klienti s internetovým bankovnictvím. Ti na výpisy nejsou tak vázáni, neboť si mohou vytisknout historii svého účtu prakticky kdykoli. Foto popis| Likvidovat výpisy hned po doručení není rozhodně dobré. Foto autor| Foto profimedia.cz