Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

CZECH BROADBAND COMMUNICATIONS (CACC) 2007

Praha - pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna 2007
Mgr. Radek Pokorný, Senior Partner AK Pokorný, Wagner a spol. vystoupil jako jeden z hlavních řečníků na konferenci Czech broadband communications 2007. Dalšími účastníky byli např. předseda ÚOHS Martin Pecina či předseda Rady Českého telekomunikačího úřadu Pavel Dvořák. Česká asociace kompetitivních komunikací připravuje tuto výroční konferenci z řady důvodů. Sektor elektronických komunikací prochází obdobím velkých změn: přechod z analogového k digitálnímu vysílání; nahrazování tradičních komutovaných telefonních služeb službami poskytovanými prostřednictvím internetového protokolu; nástup třetí generace mobilních komunikací jsou jen některými příklady oborů, které budou vyžadovat, aby komunikační sektor přehodnotil existující předpisový rámec, který prochází v průběhu roku 2006 důkladnou revizí. Konference proto bude pravým místem pro diskuzi o všech těchto podrobnostech s regulátory, vedoucími představiteli průmyslu a podnikání a ostatními odborníky.
Prezentace ke stažení zde.