Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Síla zkušeného týmu

Postup kanceláře v právních záležitostech se opírá o důkladnou znalost obchodních činností a potřeb klientů, což umožňuje nabízet pohotová, vhodná a efektivní řešení. Hlavním cílem je poskytovat vysoce odbornou a zároveň rychlou právní pomoc přesně odpovídající specifickým požadavkům klientů.

Mezi klienty kanceláře patří významné domácí i zahraniční společnosti a konsorcia podnikající v oblasti obchodu, energetiky, průmyslu, strojírenství, informačních a komunikačních technologií, stavebnictví, potravinářství, chemie, farmacie, bankovnictví, pojišťovnictví, finančnictví, obchodování s cennými papíry, reklamy a public relations.

Kancelář zajišťuje právní pomoc rovněž v případech, kdy je potřeba uskutečnit právní služby v zahraničí nebo podle zahraničního práva. Spolupráce se zahraničními partnerskými kancelářemi umožňuje poskytnout rychlou a účinnou odbornou pomoc prakticky ve všech zemích a jurisdikcích podle zájmu a potřeb klientů.