Pokorný, Wagner & Partners, s.r.o., Attorneys-at-Law

Co je pro unii podstatné? - Hospodářské noviny

LEADERS’ VOICE

Čtenářsky asi nejvděčnější zprávou z návštěvy německé kancléřky v Praze bylo otitulování Václava Klause jako následovníka českých husitů. Vzhledem k tomu, že náš prezident vzápětí nesvolával tiskové konference, a ani jeho tiskový mluvčí nevyjadřoval hluboké pobouření, vypadá to, že se jej toto přirovnání nikterak nedotklo, možná jej i potěšilo. Avšak, jak si již povšiml Luboš Palata v Lidových novinách, historická přirovnání jsou často ošemetná věc. Zatímco u nás jsou husité stále viděni očima Palackého jako hrdinní rekové bojující za pravdu, zbytek Evropy, zvláště katolické, v nich vidí především paliče a násilníky. Jelikož Češi odpustili husitům dokonce i to, že de facto způsobili úpadek české státnosti, která se plně obnovila až v roce 1918, vidíme zde modelový příklad, jak jedna historická událost může být viděna dvěma (či více) národy zcela protikladně. Proto na mne zapůsobila jako bomba zpráva, českými médii, kromě Hospodářských novin, zcela ignorovaná, že Německo a Francie představily společnou učebnici dějepisu pro střední školy. Jinak řečeno, aby snad někdo neměl pochybnosti, Německo a Francie dosáhly shody ve výkladu dějepisu pro střední školy, a tudíž studenti, občané těchto zemí, se budou učit tu samou základní interpretaci například bitvy u Lipska z roku 1813 či první a druhé světové války.
Přiznám se, že tento mimořádně významný krok vedoucí k odstraňování animozit mezi občany v minulosti tak často válčících zemí ukazuje, že oba tyto motory evropské integrace si jsou vědomy, co je podstatné a co ne. V tomto kontextu je naprosto bezvýznamné, jak se nám zúží či nezúží právo veta, naopak esenciální je, zda budou němečtí studenti vnímat shodně se svými vrstevníky z Čech naše společné dějiny. Protože, marná sláva, s těmi, které dobře znám, se přece jen hůře válčí.
Evropská unie je, stejně jako radarová základna, především projekt bezpečnostní, mající za cíl dát Evropě šanci na dlouhodobě mírový vývoj. Proto se už moc těším na den, kdy se budou němečtí a naši studenti učit tu stejnou kapitolu o historii soužití Čechů a Němců. Svět totiž bude zas o něco bezpečnější.

O autorovi: Radek Pokorný, Autor je advokátem kanceláře Pokorný, Wagner & spol.